Förra året chockades ekonomvärlden av den före detta Harward-professorn David Kortens krav på att Wall Street ska stängas. Nu hyllar han Sverige när hans bok ”Agenda för en ny ekonomi” inom kort kommer ut på svenska.

Grundsynen i Kortens nya bok är att finanskrisen inte bara är en tillfällig störning. Den är ett symptom hos ett ekonomiskt system som går mot kollaps, menar han.

Inte ens bytet från USA:s ”minst kompetenta presidenten i vår historia, till den
mest kompetenta” har inneburit annat än begränsad framgång mot Wall Streets ekonomer, anser han.

När hans omdebatterade bok ”Agenda för en ny ekonomi” nu kommer ut på svenska hyllar han i ett nyskrivet förord i stället Sveriges väg.

”Sverige har länge haft en ledande roll som företrädare för en ekonomisk modell som sätter människors liv framför företagens vinster. Tack vare era välutbildade, engagerade medborgare och starka etiska värderingar, kan ni mycket väl visa er vara världens starkaste hopp i det ledarskap som krävs för att bygga den så välbehövliga Nya Ekonomiska modellen.”

Någon partipolitik eller valdebatt ger han sig inte in i utan tar fasta på svenskarnas strävan efter välfärd.

”Ni är väl rustade att bygga och demonstrera potentialen i vad som från ett amerikanskt perspektiv skulle vara en lokal bioregional marknadsekonomi som kombinerar förtjänsterna hos både kapitalism och socialism, utan den centralisering och maktkoncentration som blir de bådas fall. Världen är i skriande behov av en sådan modell.”

”Ni var också kloka nog att inte gå med i EMU, och har på så sätt viss kontroll över er egen valuta och således er ekonomi”, skriver han.

Det finns problem med att överföra det svenska systemet på andra stater, enligt Korten, inte minst för att Sverige är så litet. Samtidigt är det den lilla ekonomin som är visionen, enligt Korten.

I en sådan fungerande ekonomi är pengar till för att användas, ett medel för att skapa välstånd åt befolkningen, menar han, och inte en slutprodukt som det blir i storbankernas resultaträkningar.

Hans ledord är småskalighet, ekologiskt tänkande och ett välstånd för alla, och han vill fortfarande stänga börser och stycka banker.

”Stycka upp Wall Street-banker som är ”too big to fail”. Det är ett självklart och nödvändigt steg i riktning mot ett ansvarstagande och ansvarigt finansiellt system”, skriver han.

Korten har inte alltid förfäktat dessa åsikter. Gradvis, under sina år vid Harward University och därefter som projektledare inom Ford Foundation och rådgivare i afrikanska stater har han ändrat sin syn.

Kapitalism, precis som kommunism, är en förtryckande ekonomisk modell, anser han, och den nyliberalism som nu dominerar ekonomin, med fria marknader utan regleringar är i längden ohållbar.

Han liknar nyliberalismen vid en cancersvulst som endast har ett mål: ohämmad tillväxt, vilken till slut förgör den kropp den lever på.

”Resultaten av detta hänsynslösa experiment kan nu skådas i USA:s finansiella härdsmälta, en krympande medelklass, stagnerande eller minskande löner för dem som arbetar, bonuspaket i miljarddollarklassen för hedgefondförvaltarna, skyhög skuldsättning bland konsumenter, en ödelagd tillverkningsindustri, meningslösa ockupationskrig, massivt handelsunderskott, ett krispaket i biljondollarklassen åt Wall Street och eskalerande kollaps av jordens ekosystem.

Det manifesterar sig i ett politiskt system som styrs av Wall Streets intressen vars lojalitet står endast till deras egen girighet”.

Sverige kan i stället bli en förebild, enligt Korten.

”Ni i Sverige är unikt rustade att ge världen det ledarskapet, eftersom det kräver en jämförelsevis blygsam anpassning av vad ni redan har, skriver han.