Foto: LEFTIRIS PITARAKIS / SCANPIX

NOTIS. Var tog den aktiva folkmassan vägen?

Gatorna har omvandlats från plats för protester till esplanader för shoppare.

Och de största folksamlingarna finner man nu snarare på köpcentrum i städernas utkanter.

Lusten att shoppa snarare än protestglöd driver nämligen den samtida folkmassan, skriver författaren Al Sandine i The Taming of the American Crowd.


Ljumt på nätet

Substitutet blir då virtuella Facebook-samlingar.

Samtidigt är tröskeln för att delta låg och sådana folkmassor blir därför ofta ljumma.


Det var bättre förr
Genom århundradena har däremot den fysiska folkmassan många gånger skapat historia.

Suffragetterna samlades för att kräva kvinnors rösträtt, och under 1930-talets depression var det också givet att de hungriga gjorde uppror tillsammans. Visserligen var folkmassan inte alltid en god kraft, tvärtom, men den var alltid en självklar del av kulturen.

Men när nu hungern återigen sprider sig över USA syns få engagerade folkmassor till. I stället samlas de fattiga i rekordlånga köer till soppköken. Var och en för sig.

Ellen Albertsdóttir
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn