Trots att jobbskatteavdraget i stort sett blir kvar oförändrat innehåller de rödgrönas budgetförslag en mängd detaljerade nya satsningar, främst inom arbetsmarknad och socialförsäkringar.

Redan före dagens presentation var det mesta känt i de rödgröna partiernas gemensamma budget för 2011 och 2012.

Höjt tak i a-kassan, högst 80 kronor per månad i a-kasseavgift och höjt tak även i sjukförsäkringen är några av de viktigaste punkterna, liksom en halvering av skatteskillnaden mellan pensionärer och dem som har jobb.

Därutöver budgeterar de rödgröna för 12 miljarder kronor i extra stöd till kommunerna, vilket beräknas ge 10.000 – 15.000 nya jobb.

Sammantaget ska oppositionens budget skapa cirka 56.000 nya jobb, och ytterligare 44.000 nya utbildnings- och praktikplatser planeras.

Bland satsningarna märks också sänkt arbetsgivaravgift, främst för småföretag, och en extra sänkning för dem som anställer arbetslösa ungdomar.

Samtidigt försvinner den generella sänkningen för alla som har ungdomar anställda.

– Det är väl känt att experter dömt ut dagens konstruktion med en sänkt arbetsgivaravgift även för de ungdomar som skulle blivit anställda i vilket fall. Nu blir stödet mer riktat till dem som verkligen anställer ungdomar som är arbetslösa, säger Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Tomas Östros.

Tillsammans kostar reformerna 15,7 respektive 18,2 miljarder kronor mer än regeringens budget för 2011 och 2012.

Detta tas in genom lika stora nya inkomster, men jobbskatteavdraget blir i det närmaste intakt.

Oppositionen föreslår endast en avtrappning av jobbavdraget som ska börja från månadsinkomster på 40.000 kronor. Först för den som har nära en miljon kronor i årsinkomst försvinner jobbskatteavdraget helt.

Avtrappningen motsvarar därmed bara omkring tre procent av hela den skattesänkning som alliansen genomfört.

– Skattesänkningarna har varit omfattande och vi kan nog inte förändra så mycket mer än så här, säger Miljöpartiets ekonomiska talesperson Mikaela Waltersson.
Ulla Andersson, med samma position inom Vänsterpartiet, hade dock velat gå längre.

– Det är klart att vi fått ge vika på skatteområdet, men i övrigt har vi fått igenom mycket bra välfärdssatsningar och det har varit det centrala för oss, säger hon.

Stärkta försäkringssystem är en del av dessa satsningar, men också en satsning på fördubblade nya hyresrätter, främst genom ett nytt statligt investeringsstöd.

Oppositionen vill också satsa en miljard kronor på att skapa fler heltidstjänster och ytterligare 100 miljoner kronor på att förmå kommuner att öppna fler daghem för barnomsorg på obekväm arbetstid.

– I dag är det bara få kommuner som har en sådan service. Ändå är det många, främst i arbetaryrken, som är i stort behov av barnomsorg på andra tider, säger Ulla Andersson.

Enligt Riksdagens utredningstjänst har budgeten en fördelningsprofil där vinnare är låg- och medelinkomsttagare.

Bara den tiondel som har högst inkomster skulle förlora på oppositionens förslag jämfört med i dag.

Kvinnor gynnas dessutom mer än män, 55 mot 45 procent, främst genom jobbskatteavdragets avtrappning vilket slår mot dem med höga inkomster, vilka oftast är män.

De rödgrönas budget innehåller många detaljerade och stora nya satsningar, men Tomas Östros är noga med att påpeka att budgeten också innehåller lika många nya inkomster.

– Vi finansierar vår budget fullt ut och ligger med god marginal inom regeringens utgiftstak, säger han.

 

 

 • FAKTA / De rödgrönas budgetförslag i korthet
 • Höjt tak i a-kassan. 930 kronor respektive 950 kronor per dag under 2011 och 2012.
 • 80 procent under hela a-kasseperioden.
 • Sänkt ersättning med 150 kronor efter 100 dagar.
 • 80 kronor i a-kasseavgift för alla.
 • Sänkt skatt till pensionärer som halverar skatteavståndet till dem som arbetar.
 • Höjt tak i sjukförsäkringen till 28 200 respektive 30 000 kronor i månaden under 2011 och 2012.
 • 12 miljarder kronor extra till kommuner och landsting.
 • Avtrappning av jobbskatteavdraget för månadsinkomster på 40 000 kronor och uppåt.
 • 1 miljard till fler heltidstjänster
 • 100 miljoner till fler nattöppna dagis.
 • Statligt investeringsbidrag ska ge dubbelt så många nybyggda hyresrätter.
 • ROT-avdraget ska gälla även hyresfastigheter och bli extra förmånligt när ombyggnaden gynnar miljön.
 • RUT-avdraget avskaffas.
 • Sänkt arbetsgivaravgift för alla som anställer unga försvinner.
 • Sänkt avgift för dem som anställer ungdomar som är arbetslösa införs.
 • Arbetsgivaravgiften sänks generellt på ett sätt om mest gynnar småföretagen.
 • Förmögenhetsskatten återinförs
 • Koldioxidskatt som innebär högre bensinpriser införs.
 • Reseavdrag höjs för att kompensera för dem som måste ta bil till och från jobbet.
 • En kilometerskatt införs för att täcka räntor och amorteringar för satsningar på tåg och kollektivtrafik.
 • Mer av vinsten från energibolagen tas ut i en extra vatten- och kärnkraftsskatt.
 • Försvaret bantas med två miljarder.