Pappers sade nej till medlarbudet med motiveringen att det innebär reallönesänkningar. Det betyder att fackets varslade övertidsblockad bryter ut på måndag klockan 18. Pappers har också lagt ett andra varsel som innebär total arbetsnedläggelse vid sex industrier från och med den 16 april.

 

– Pappers tar inte sitt ansvar för att industrin ska klara konkurrenskraften, säger Skogsindustriernas vd, Marie S Arwidson till TT.

 

Budet låg i linje med redan ingångna avtal inom svensk industri, 3,2 procent i löneökning över 22 månader, och hade samma lösning på bemanningsfrågan som andra fack accepterat. En avbetalningsplan för pappersarbetarnas pensioner ingick också.

 

Skulle fackets stridsåtgärder bli verklighet i veckan betyder det stora problem för massa- och pappersföretagen, enligt Marie S Arwidson:

 

– Det leder till försämrad konkurrenskraft i ett läge där vi alldeles nyligen har varit i en mycket djup lågkonjunktur som företagen nu långsamt håller på att hämta sig från, men långt ifrån alla.

 

Det var det sista medlarbudet. Frågan om arbetsgivarna ska svara med motåtgärder avgörs på ett möte på måndag eftermiddag.

 

TT