Avtalen innebär ett brott mot det tidigare samarbetet mellan arbetare och tjänstemän, som har inneburit att facken sluter avtal gemensamt och vid samma tidpunkt.

– De bryter mot en tradition som vi haft sedan mitten av 80-talet – att vänta in varandra och hjälpa varandra i hamn, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Även Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg reagerar. Han säger att det är en belastning och en avvikelse att tjänstemännens fack inte väntar in LO-förbunden.

Också GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, beklagar industritjänstemännens avtal.

– Det är olyckligt att tjänstemännen brutit sig ur den fackliga samordningen. Priset man får betala för ett avtal som inte har acceptans i kamratgänget blir att man inte normerar varken industrin eller resten av arbetsmarknaden. Nu är det fokus på våra egna förhandlingar. Men vi är klart besvikna på tjänstemannafacken inom industrin, säger förbundsordförande Per-Olof Sjöö i ett pressmeddelande.

På fredagseftermiddagen fick arbetsgivarna i Teknikföretagen och i Industri- och kemigruppen samt facken Unionen och Sveriges Ingenjörer en slutgiltig hemställan från de opartiska ordförandena. Enligt Benne Lantz, som är en av de sex opartiska ordförandena, fick IF Metall ingen hemställan, eftersom IF Metall inte accepterar avtalsperiodens längd.

Det var alltså inte opo, som valde att bara vända sig till en del av facken utan detta hade mejslats fram i förhandlingar mellan facken och arbetsgivarna.

Opo hade bett om svar på sitt förslag till klockan 18 igår kväll. Svaren lämnades strax före klockan två i natt och det var framför allt Unionen som tog tid på sig att formulera ett svar. Samtliga sa ja och därmed är de första slutna avtalen i årets avtalsrörelse ett faktum.

– Avtalen är en seger för Unionens medlemmar. De har gett tydligt besked att de vill se centrala avtal som garanterar löneökningar och som sätter stopp för arbetsgivarnas krav att kunna försämra löne- och avtalsvillkor ute på företagen. Detta har vi uppnått och dessutom har vi tagit betydelsefulla steg framåt i arbetet att säkerställa allas rätt till kompetensutveckling i arbetet, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i ett pressmeddelande.

Avtalen omfattar 90 000 medlemmar i Unionen och 40 000 hos Sveriges Ingenjörer.

Teknikföretagens vd Anders Narvinger säger i ett uttalande på organisationens hemsida att nivåerna är rimliga för industrins konkurrenskraft mot utlandet.

Avtalet

Avtalet sträcker sig från 1 april i år till 30 september nästa år.
Avtalet ger 2,6 procents lönepåslag med 0,7 procent i lokala potter 1 juni i år, 1,4 procent 1 juni nästa år, 0,5 procent i individuell löneöversyn samt 0,2 procent i ett individuellt kompetenskonto.
Garanterade löneökningar med 294 kronor per månad.
Lägsta lönerna höjs med 2,6 procent.
Föräldralönen ökar med en månad till fem månader för dem som har mer än två års anställning.
Begränsningen av restidsersättningen tas bort