Regeringen håller på att förbereda en proposition som förmodligen kommer att behandlas i riksdagen under våren. I utredningen föreslår den moderatledda regeringen att det ska bli svårare för medlemmar att gå fackliga utbildningar.

Fackföreningsrörelsen prioriterar medlemsutbildningar och lägger ner mycket pengar på det. Folkbildning är kärnan i hur vi kan öka kunskapen om spelreglerna på arbetsmarknaden.

Vi lägger särskild vikt vid introduktionsutbildningar som även erbjuds nyanställda som ännu inte hunnit gå med i facket. Grundläggande avtalskunskap, arbetsmarknadslagar, meningen med fackföreningen och den svenska modellen är vad dessa utbildningar innehåller.

Vi ser vilken nytta dessa utbildningar har för medlemmar och presumtiva medlemmar, att lära sig vad som gäller på den egna arbetsplatsen. Den fackliga utbildningen utgör vidare en grund för demokratin genom deltagande i politiskt arbete. Politisk arbete kan inte bara vara till för en akademisk elit, vilket regeringens förslag riskerar att leda till.

Större olycksrisk
Förslagen kommer även att försvåra rekryteringen av nya skyddsombud, vilket kan innebära en större olycksrisk på svenska arbetsplatser.

Denna kunskap vill nu borgarna förvägra nyanställda, genom att införa en lag som bara ger rätt för dem som arbetat i sex månader hos arbetsgivaren att ta ledigt för att gå en facklig utbildning. Varför tycker borgarna att nyanställda inte ska få kunskap om vad avtalet på arbetsplatsen innehåller?

När skolorna misslyckas med att ge ungdomarna grundläggande kunskap om arbetsmarknadens parter och vilka rättigheter och skyldigheter man har i arbetslivet, grundstommen i den svenska modellen, är det vår plikt som avtalsbärare att utbilda i dessa frågor. Särskilt viktigt i den tid när framför allt ungdomar i många fall råkar ut för oseriösa arbetsgivare och orimliga anställningsvillkor.

Färre fackligt utbildade
Om regeringen inte tar hänsyn till LO:s remissvar och driver igenom propositionen med utredningen som underlag kommer det att innebära att många färre kan gå en facklig utbildning.

Det leder i sin tur till sämre kunskap om fackföreningens kamp om förbättrade villkor på arbetsplatsen. Som i sin tur leder till att anställda får svårare att se nyttan av att vara med i facket. Detta är ännu ett led i borgarnas iver att försvaga fackföreningarna och därmed arbetstagarnas möjlighet att upprätthålla anständiga kollektivavtal.

Om medlemmar på en arbetsplats inte har kunskap om vad kollektivavtalet innehåller blir det ett ojämnt maktförhållande, där det blir svårt för medlemmarna att bevaka sina intressen.

Avtal inte nog
Tyvärr räcker det inte med att bara skriva kollektivavtal. Vi måste ju också ha koll på att de efterlevs. På de arbetsplatser som saknar kollektivavtal ökar knappast chansen att få ett kollektivavtal till stånd om vi inte vet vad vi kan kräva.

Många som går fackets medlemsutbildningar får mod att själva engagera sig i kampen för bra arbetsvillkor.

Alla försämringar som regeringen hittills, och det börjar bli många, har genomfört går ut på att försvaga arbetstagarna gentemot arbetsgivarna. Men missnöje med regeringens förda politik kan omvandlas till handling och bättre politik. Agera för förändring och gå gärna en medlemsutbildning (medan du kan)!

Thomas Sandgren

Elektrikerförbundet
Patrik Östberg

Byggnads
Peter Aronsson

Fastighets
Stefan Cedermark

Målareförbundet
Lena Johansson

Seko
Dag Leander

Transport