Pappers kräver garanterade löneökningar åt alla och mest åt dem som tjänar minst. Arbetsgivarna kontrar med nollavtal. I dag växlade Pappers avtalskrav med sin motpart Skogsindustrierna.

– Vi står väldigt långt ifrån varandra, men det visste vi redan säger Matts Jutterström, på Pappers.

Pappers krav bygger på samordning både inom LO och med Facken inom industrin, och lönekravet är 2,6 procent eller lägst 620 kronor. Men Pappers vill också ha två former av individgarantier. De som jobbar på arbetsställen där snittlönen är lägre än 21 300 kronor ska garanteras 595 kronor mer i månaden, och alla andra ska garanteras 470 kronor.

– Vi vill ge mest till dem som tjänar minst, och det här är ett tydligt sätt att göra det på säger Matts Jutterström som är förhandlingsansvarig på Pappers.

Utöver individgarantierna ska en pott på 120 kronor per person fördelas i lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens ska alla få lika mycket, föreslår facket.

”Inget utrymme”
Arbetsgivarna i Skogsindustrierna anser dock att det inte finns något utrymme alls för löneökningar i de centrala avtalen. De kräver att all lönebildning ska ske lokalt.

– Fackets krav är helt orimliga både när det gäller själva nivån och individgarantierna, säger Per Hidesten, förhandlingsdirektör på Skogsindustrierna.

Förutom löneökningar kräver Pappers också att föräldralediga får 90 procent av lönen i sex månader i stället för fyra som avtalet säger i dag. Facket vill också ha ytterligare arbetstidsförkortning för alla anställda.

– Men vi är hyggliga och kräver inget precis antal timmar utan lämnar det öppet för diskussion, säger Matts Jutterström.

Diskussionen kan bli hård, då arbetsgivarna tvärtemot vill ha ökad arbetstid.

Tryggare jobb
Facket vill också reglera otrygga anställningsformer hårdare bland annat genom att sätta ett tak och ett golv för anställningstiden vid visstidsanställningar.

– Man ska inte kunna ta in folk på bara några timmer eller en dag. Daglönesystemet är förlegat i Sverige, och sånt ska vi inte syssla med. En minimitid på en månad är rimligt, säger Matts Jutterström.

Han tycker också att den som varit visstidsanställd i ett år borde ha rätt till en fast anställning.

Lokala avsteg
Arbetsgivarna kräver i stället ökad flexibilitet och vill även införa öppningsklausuler, det vill säga möjlighet att lokalt besluta om att gå ifrån det centrala avtalet på betydligt fler områden än vad som möjligt i dag.

– Det kan vi aldrig gå med på. Man kan lugnt säga att vi står väldigt långt ifrån varandra med våra krav, säger Matts Jutterström.

Han tror ändå att lönen blir den svåraste frågan när förhandlingarna drar igång på allvar efter nyår.

– Det verkar som om arbetsgivarna har trimmat ihop sig på sin kant och vi fackliga har gjort det på vår. Det kan bli svårt att lösa, säger han.