– Arbetsgivarna försöker utnyttja det ekonomiska läget för att försvaga löntagarna och underminera de centrala kollektivavtalen. Men krisen beror inte på för höga löner, utan på låg efterfrågan och kris i de finansiella systemen, sa Wanja Lundby-Wedin på s-kongressen.

På måndag ska LO presentera LO-förbundens krav i avtalsrörelsen nästa år, och i sitt tal argumenterade LO:s ordförande för att även de allra lägsta lönerna i kollektivavtalen – de för ungdomar – måste hållas uppe.

 

Unga som ett dragspel
– Arbetsgivarna vill använda de unga som dragspel på arbetsmarknaden. Ungdomar ska vara tacksamma för att de alls får jobb, och inte ställa krav på arbetsmiljö och andra villkor. Argumentet är att det blir bättre sen.

– Men vi vet att låg lön går inte över. Den riskerar att följa med hela livet. Därför måste också unga ha en lön som går att leva på.
Kamp för jämlikhet blev det sammanhållande temat i talet. Den kampen kan LO och socialdemokraterna aldrig släppa, sa Wanja Lundby-Wedin, som medgav att klyftorna i Sverige har vuxit i många år. Alltså även före den borgerliga regeringen.

– Nu ökar ojämlikheten av ett särskilt skäl: jobbskatteavdraget, som leder till dramatiskt ökade klyftor mellan dem som arbetar å ena sidan och de sjuka och arbetslösa å den andra.

 

Fortsätter granska
Den borgerliga politiken ska vi fortsätta granska, lovade Wanja Lundby-Wedin.

– Men det finns ett parti vars själva existens vi tar avstånd från: Sverigedemokraterna. Det är en gemensam uppgift för LO och socialdemokraterna att hindra att de tar sig in i riksdagen.

– Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt, rasistiskt och antidemokratiskt parti. Vi ska möta dem med en diskussion om lika värde och lika rätt. Den ska vi ta på arbetsplatserna, med grannarna och på släktmiddagen.

– När de angriper dem som invandrat till Sverige, och nu senast muslimer, så angriper de våra systrar och bröder, varav många är fackliga medlemmar. Det accepterar vi aldrig.