Facket för försäkring och finans är kritiskt mot att LO låter ett företag utan kollektivavtal ta hand om LO-medlemmarnas pensionspengar.

– LO försvårar vår tillvaro. Genom sitt agerande legitimerar LO avtalslösa företag och talar om att kollektivavtal inte är så viktigt. Signalen blir särskilt stark när det handlar om att ett avtalslöst företag ska vara med och dela på de avtalsreglerade pensionspengarna, säger Gert-Ove Andreasson, förhandlingsansvarig hos FTF, Facket för försäkring och finans, som organiserar de anställda på banker och försäkringsbolag.

LO-Tidningen har tidigare berättat att Avanza saknar kollektivavtal. Avanza är en av tio valbara pensionsförvaltare för LO:s privatanställda medlemmar. Företagets vd Nicklas Storåkers säger att det inte blivit av att skriva något kollektivavtal och att han inte upplevt något intresse bland de anställda för kollektivavtal. Han säger också att det är bra med kollektivavtal och att det passar på vissa arbetsplatser, men alla företag är inte stöpta i samma form.

– Avsaknaden av kollektivavtal påverkar inte avgifterna vi tar på pensionspengarna, säger Avanzas vd.

MIssförstånd
Alla privatanställda LO-medlemmar ska i höst göra ett nytt val av pensionsförvaltare. LO och Svenskt Näringsliv har gjort en ny upphandling av pensionsförvaltare och valt ut tio förvaltare. Bland kraven vid upphandling fanns bland förvaltarnas pris och avkastning. Däremot fanns inget krav på att pensionsförvaltarna ska ha kollektivavtal för de egna anställda.

Ett sådant krav har dock PTK haft och samtliga tio förvaltare som ska ta hand om tjänstemännens ITP-pengar har kollektivavtal.

– Det här måste handla om något slags missförstånd, som vi snarast måste reda ut, säger Per Bardh, avtalssekreterare hos LO.

Han säger att LO i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv fick beskedet att PTK inte ställt krav på kollektivavtal för pensionsförvaltarna. När LO kontrollerade detta med PTK, Unionen och FTF anser sig LO ha fått svaret att kollektivavtal inte behövdes hos pensionsförvaltaren. Här har det enligt Per Bardh uppenbarligen skett något missförstånd, som nu ska redas ut.

– Jag är förvånad att LO har varit med och valt ett bolag som saknar kollektivavtal, säger Per-Olof Westerlund, pensionsexpert hos PTK, som också tror att det handlar om något slags missförstånd.

"Ingen stor fråga"
Hans Gidhagen hos Svenskt Näringsliv kommer inte riktigt ihåg om det funnits krav på kollektivavtal vid tjänstemännens förhandlingar om pensionsförvaltare. För honom och Svenskt Näringsliv var den främsta prioriteringen bolagens pris och avkastning. För detta behöver enligt honom kollektivavtal eller inte ha någon betydelse och därför var det ingen stor fråga för arbetsgivarna.

Arbetarnas tjänstepension är alltså reglerad i avtal. Det är 1,2 miljoner arbetare som ska välja pensionsförvaltare i höst. De sammanlagda premierna, som pensionsförvaltarna tävlar om att ta hand om, är 11 miljarder kronor per år. Den genomsnittliga årliga premien ligger 8.500 kronor.