– Migrän är en arbetsmarknadsfråga, säger Migränförbundets ordförande Leif Stålhammar. I vår undersökning bland 1.000 personer med migrän uppger 88 procent att anfallen påverkar deras arbete negativt. 55 procent tvingas till återkommande sjukskrivningar.

Undersökningen visar att en stor del av migränikerna lider i tysthet, utan råd av läkare och med vanliga värktabletter som enda hjälp. För migrän omges av många fördomar.

– Migrän är en lågstatussjukdom, som oftare drabbar kvinnor, säger Eva Ermenz, författare och ambassadör för Migränförbundet.

– Pjåskighetsstämpeln gör samtidigt att män med migrän drabbas särskilt. Man håller masken så gott det går.

Öppning
Men en öppning är på gång, anser professor Carl Dahlöf vid Migränkliniken i Göteborg, en av få läkare i landet som specialiserat sig på sjukdomen.

Det bekräftas av Migränförbundets undersökning, där 73 procent uppger att de har berättat för sina arbetskamrater att de har migrän. 57 procent har också berättat för arbetsgivaren, och av dem upplever 83 procent att de möts av förståelse.

– Men med rätt behandling och anpassning av arbetsplatserna skulle betydligt färre behöva sjukskriva sig, säger Leif Stålhammar. Tillgång till vilorum, flexibel arbetstid, möjlighet till lugn och avskild arbetsmiljö och bra belysning och solskydd kan förebygga migränanfall.

Migränmånad
Migränförbundets undersökning presenterades i tisdags med anledning av att september utlysts till internationell migränmånad. Förbundet överlämnade samtidigt sina krav till riksdagens socialutskott. Förutom anpassning av arbetsmiljön vill det se en utbildad huvudvärkssköterska i varje primärvårdsområde.

FAKTA: Ärftlig sjukdom
Migrän är en ärftlig, kronisk sjukdom som drabbar 12 till 16 procent av befolkningen. Två tredjedelar är kvinnor. Var femte kvinna i fertil ålder har migrän.

Smärtan är stark, sitter ofta i ena halvan av huvudet och åtföljs av illamående, kräkningar och stark ljud- och ljuskänslighet. Tvärt emot vad många tror sitter migrän inte i hjärnans blodkärl, utan i nervsystemet.

Attackerna kan komma flera gånger i veckan eller med flera månaders mellanrum. Ett anfall varar från fyra timmar till tre dygn.

Läs också: Artikeln "Inget stoppar anfallet" 2008-09-09