Mer än varannan industriarbetare tror att globaliseringen är positiv för deras företag, enligt en undersökning som IF Metall låtit göra. Men de kvinnliga arbetarna är mer negativa än de manliga.

Globalisering ses ofta som något hotfullt på arbetsmarknaden, där det kopplas samman med internationell konkurrens och utflyttning av jobb.

Trots det anser 57 procent av IF Metalls medlemmar att globaliseringen är positiv för deras företag, enligt en undersökning som IF Metall låtit Temo Synovate göra.

– Det är lite sensationellt att de svenska industriarbetarna är så positiva, säger Wille Birksten vid IF Metalls utredningsenhet, i en kommentar.

Öppna för förändringar
Han tillägger att det är en stor konkurrensfördel för svenska företag att arbetarna är öppna för förändringar. De anställda har en hög tro på sin förmåga till utveckling och litar på trygghetssystemen.

– Om politikerna monterar ned tryggheten minskar industriarbetarnas vilja att delta i omställningen, då kommer företagen och Sverige att tappa kraftigt i konkurrensförmåga, säger han.

De manliga arbetarna är betydligt mer positiva än de kvinnliga. 61 procent av männen tror att globaliseringen är bra för deras företag, medan bara 38 procent av kvinnorna säger samma sak.

Kvinnor får mindre utbidning
En förklaring till skillnaden kan vara att de kvinnliga industriarbetarna får mindre kompetensutvecklingen än sina manliga kollegor.

De har också mer enformiga och stressiga arbetsuppgifter, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om.

IF Metalls undersökning visar också att de kvinnliga industriarbetarna har lägre utbildningsnivå än de manliga.

Totalt har tre av fyra medlemmar i IF Metall avslutat en gymnasieutbildning. Men 38 procent av de kvinnliga medlemmarna har bara grundskoleutbildning, att jämföra med 22 procent av männen.

– Det visar att IF Metall organiserar många lågutbildade kvinnor och tillför en pusselbit till hur man bör organisera avtalsrörelsen för att nå denna grupp säger Wille Birksten.

Lönestrategi ska diskuteras
Vilken lönestrategi förbundet ska verka för i framtiden är en av frågorna som kommer att diskuteras på IF Metalls första ordinarie kongress som inleds i morgon, tisdag. 

Även globalisering och internationellt samarbete är viktiga frågor för kongressen som har rubriken Starka tillsammans – för rättvisa lokalt och globalt.