Lavaltvisten i EU:s domstol handlar om den riktigt stora maktfrågan på svensk arbetsmarknad. Därför var det rimligt att ifrågasätta statliga företags medlemskap i en organisation som aktivt motarbetar löntagarna, sa Hans Karlsson i konstitutionsutskottets utfrågning.

Hans Karlsson, arbetslivsminister i den förra socialdemokratiska regeringen, var tydlig när han hördes av KU i dag, tisdag.

Bakgrunden till förhöret var en debattartikel av Svenskt Näringslivs vice vd Jan-Peter Duker. Han upplevde att regeringen utövade hot och påtryckningar i samband med Svenskt Näringslivs mångmiljonstöd till Lettiska Laval un Partneri i tvisten med Byggnads och Elektrikerna.

När de dåvarande statsråden Thomas Östros och Hans Karlsson meddelade att de skulle låta en utredning titta på om de statliga företagen skulle fortsätta vara medlemmar i Svenskt Näringsliv såg Jan-Peter Duker det som en repressalie.

60 miljoner back
Svenskt Näringsliv skulle, enligt honom, förlora 60 miljoner kronor i medlemsavgifter om statliga företag tvingades till utträde.

Folkpartisten Carl B Hamilton anmälde statsråden för missbruk av offentlig maktutövning. KU höll utfrågning med Jan-Peter Duker i torsdags och med Hans Karlsson i dag.

– Laval vägrade teckna kollektivavtal med Byggnads. Det är mycket uppseendeväckande att Svenskt Näringsliv stödjer ett sådant företag när de samtidigt säger sig värna den svenska modellen, sa Hans Karlsson i KU.

Makt över arbetet
En socialdemokratisk regering ställer sig på löntagarnas sida i en konflikt som handlar om makten över arbetet, fortsatte han. Det är inte svårt att begripa för en politiskt bevandrad person.

Debatten om Byggnads rätt att ta till konflikt för att få kollektivavtal blev stor i hela Europa. Frågan ställs om statliga företag ska vara medlemmar i en organisation som inte har samma intresse som regeringen och som samtidigt får vara med och finansiera rättstvisten mot facken.

– Svenskt Näringsliv kräver att anställningsskyddet avskaffas och att strejkrätten försvagas. Klart frågan om de statliga företagens hemvist blir aktuell. Det handlade inte enbart om Vaxholmstvisten, sa Hans Karlsson.

Inget hot
Men han förnekade att Svenskt Näringsliv utsatts för hot.

– Organisationen är fri att ta vilka beslut som helst och hade naturligtvis inte backat undan även om de statliga företaget skulle lämna den.

Folkpartiets Mauricio Rojas frågade om inte de statliga företagen använts i en domstolstvist eftersom Laval inte skulle kunna fortsätta om Svenskt Näringsliv hade dragit tillbaka pengarna.

Nedlagd utredning
– Nej, vi försökte inte förhindra en tvist. Däremot var det i vår fulla rätt att ifrågasätta de statliga företagens medlemskap i Svenskt Näringsliv, sa Hans Karlsson.

Den dåvarande regeringen tillsatte en utredning om de statliga företagens hemvist på våren 2006. Men den nya borgerliga regeringen lade ner den.