Produktiviteten i svenska företag har varit mycket hög under hela 2000-talet och våra inkomster har ökat kraftigt, enligt OECD:s faktabok för 2008.

Den svenska produktiviteten, alltså hur mycket som produceras per arbetad timme, har ökat mer än i andra jämförbara länder.

Bland de 30 länderna i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD är det bara Sydkorea och de forna öststaterna Slovakien, Ungern, Tjeckien och Polen som har ökat sin produktivitet mer under tiden 2001 till 2006.

Under denna period hade Sverige en genomsnittlig produktivitetsökning per år på 3,2 procent.

Italien sämst
Efter Sverige kommer Island, Grekland och Finland, vars ökningstakt låg på 2,3 procent per år.

I andra änden ligger bland annat de europeiska länderna Spanien, Nederländerna och Portugal med en årlig ökningstakt på under en procent – och Italien, vars produktivitetsökning varit i det närmaste obefintlig under 2000-talet.

Vad betyder då produktivitetsökningen?

För ekonomer åskådliggörs betydelsen av den amerikanske ekonomen Paul Krugmans ord om att ”produktiviteten betyder inte allt, men i det långa loppet betyder den nästan allt”.

Att producera mer per arbetad timme är grunden för att öka ett lands inkomster och göra befolkningen som grupp rikare. Men välfärden bestäms också av hur vi sedan fördelar den ökade rikedomen och vad vi köper för pengarna.

Arbetar mindre
Hur mycket rikare vi blir som grupp bestäms också av hur mycket vi arbetar. Och här är Sverige inte lika framträdande.

Tillsammans med flera andra västländer har Sverige minskat arbetskraftens utnyttjande under 2000-talet, enligt OECD:s sammanställning. Det betyder att vi inte har blivit så mycket rikare per person som vi hade kunnat bli och att tre länder, Irland, Luxemburg och Grekland, procentuellt ökat rikedomen per person mer än Sverige trots en lägre produktivitetsökningstakt.

Övriga nordiska länder, Storbritannien och USA har dock haft en sämre utveckling än Sverige både när det gäller produktivitet och tillväxt per invånare. Och både Frankrike och Tyskland har ett resultat som ligger klart under OECD-genomsnittet.

Rikast i Norge
Allt detta handlar dock endast om förändringar.

På grund av oljan är Norge till exempel sedan länge betydligt rikare än Sverige även om norrmännen under 2000-talet inte har ökat sin rikedom lika mycket i procent räknat som svenskarna har gjort.