Arbetslösheten fortsätter neråt. Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning konstaterar 5,7 procent av arbetskraften var utan jobb i oktober.

Förra oktober var siffran 6,0 procent.

Men statistiken har justerats i enlighet med de metoder som används i övriga EU, vilket gör att både arbetslösheten och sysselsättningen på papperet har blivit högre. I gruppen arbetslösa ingår denna månad 79.000 heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete.

Enligt det tidigare sättet att räkna var arbetslösheten 4,2 procent i oktober – och förändringen mot förra året alltså kraftigare ändå.