Det gäller för arbetsskadade att bo i rätt län. Hur svårt det är att få arbetssjukdomar erkända av Försäkringskassan varierar nämligen kraftigt i olika delar av landet, enligt myndighetens egen statistik.

Arbetssjukdomar är de arbetsskador som inte orsakas av olyckor, och de flesta fall beror de på belastningsskador.

Bingo i Jönköping
Förra året var det tre gånger lättare för Jönköpingsbor att få livränta på grund av arbetssjukdom än för personer i Östergötland och Västerbotten. 37 procent av ansökningarna beviljades i Jönköping, att jämföra med 13 procent i länen i botten av statistiken. De som bor i Jönköping löper därmed klart mindre risk att förlora pengar då de skadas på jobbet, eftersom livräntan täcker upp ekonomiska förluster vid arbetsskador.

Vad de regionala skillnaderna beror på kan Försäkringskassan inte svara på. Monica Svanholm, som är ansvarig för arbetsskadeförsäkringen på huvudkontoret, säger att en viss skillnad kan förklaras av att faktorer som yrke och ålder på dem som drabbar av arbetssjukdomar varierar mellan länen, men att det inte är hela sanningen.

Går inte att förklara
– Det finns oförklarliga skillnader som vi nu håller på att titta närmare på, säger hon.

Att kvinnor över lag har dubbelt så svårt som män att få livränta vid arbetssjukdom kunde LO-Tidningen berätta redan förra veckan. Men även könsskillnaderna varierar stort mellan länen.

Kvinnorna i Västernorrland har allra svårast att få arbetssjukdomar godkända. Bara 6 procent av deras livränteansökningar beviljas, att jämföra med 28 procent för männen i länet. I Jönköping får hela 42 procent av männen sina ansökningar beviljade.

Har börjat minska
Försäkringskassan håller nu på att analysera vad skillnaderna kan bero på. Analysen ska vara klar inom de närmaste veckorna, men Monica Svanholm säger att det redan nu är klart att könsskillnaderna minskar i takt med att allt fler får sina arbetsskador bedömda enligt den mildare lagstiftning som infördes 2002. Enligt den äldre lagen var det svårare att bevisa att det rörde sig om en arbetsskada.

Det märks också i Försäkringskassans statistik över regionala skillnader. I botten av statistiken ligger Södermanland, där bara 9 procent av livränteansökningarna för arbetssjukdomar beviljades förra året. Det beror på att försäkringskassan där, och i fyra andra län, avgör alla äldre ärenden från alla regioner, medan resten av länen bara avgör nya fall, enligt Försäkringskassan.

Även om de övriga regionala skillnaderna fortfarande är oförklarliga, hyser Monica Svanholm gott hopp om att de ska försvinna redan nästa år.

– Vi håller på med en omorganisering som innebär att arbetsskadeärenden bara kommer att avgöras på fem ställen i landet nästa år. Då borde olikheterna minska, säger hon.

FAKTA: Beviljade livräntor 2006
Tabellen visar hur stor andel av de sökande som fick en arbetssjukdom godkänd och som därmed fick livränta för att täcka upp sin förlorade inomst.

  Kvinnor Män Totalt Antal avgjorda fall
Södermanland*                  6% 15% 9% 309
Stockholm*                    7% 20% 13% 1.397
Östergötland                   11% 15% 13% 522
Skåne*                        7% 21% 13% 1.988
Västerbotten                   8% 20% 13% 414
Västra Götaland*                10% 19% 14% 2.883
Gotland                        16% 17% 17% 96
Örebro                        12% 24% 17% 376
Västernorrland                 6% 28% 18% 262
Kalmar                       9% 31% 19% 517
Dalarna                        14% 26% 19% 786
Gävleborg                     13% 26% 20% 337
Jämtland                       16% 29% 21% 520
Blekinge                       15% 31% 22% 268
Uppsala*                        13% 31% 22% 616
Kronoberg                     25% 34% 29% 357
Värmland                      23% 37% 30% 732
Norrbotten                     20% 40% 30% 740
Västmanland      &nbsp
;            
21% 39% 30% 260
Halland                        26% 38% 33% 453
Jönköping                      33% 42% 37% 618
Riket                13% 26% 19% 14.463

* Även gamla fall avgjordes, vilket ger en lägre andel beviljade livräntor
Källa: Försäkringskassan

Läs också: reglerna om arbetssjukdomar
Läs också: Kvinnors besvär räknas inte