Cirka 16.000 metallare fick nytt avtal natten till tisdagen.  De flesta arbetar som mekaniker, fordonstekniker och bilplåtslagare.
 
FAKTA: Bil- och traktoravtalet
Parter: IF Metall/Motorbranschens arbetsgivarförbund.
Omfattar: 16.000 bil- lastbils- och maskinmekaniker, fordonstekniker och bilplåtslagare.
Löptid: Tre år, 1 maj 2007 – 30 april 2010. Sista avtalsåret kan sägas upp.
Lönerna höjs totalt med: 9,7 procent. 3,3 procent första och tredje året, 3,1 procent andra året.
Individgaranti/Generell löneökning:
Lägsta lönen: Höjs med 700 kronor i månaden första och andra avtalsåret och med 525 kronor i månaden det tredje året.
Lokala förhandlingar:
Arbetstiden: Bestämmelser för dygns- och veckovila enligt EU-direktivet införs. Annandag pingst tas bort som helgdag och kompenseras med att avsättningen till arbetstidsbanken årligen höjs med två timmar och 15 minuter.
Övrigt: Avsättning till förbättrad avtalspension ger avtalet ett sammanlagt värde av 10, 2 procent. Rätten till föräldralön ökar till fyra månader. Arbetsgivaren får rätt till fri visstidsanställning i tolv månader.