Byggnads förbereder konflikt.

– Vi har förhandlat sedan slutet på februari och vi kommer ingenstans. Nu är vi trötta på det här, säger Gunnar Ericson, Byggnads avtalssekreterare.

De senaste dagarna har det sett ut som parterna närmat sig varandra. Byggnads backade i torsdags på granskningsarvodena. Svaret från arbetsgivarna var att gå facket till mötes om förhandlingsordningen på anläggningsområdet, men det tycker inte Byggnads är särskilt mycket värt, eftersom det är omgärdat med så många restriktioner.

– Vi trodde i går kväll att vi närmade oss varandra, men i dag hade de backat från gårdagens hållning.Så går det helt enkelt inte att förhandla. Man måste stå för det man sagt, säger Byggnads Gunnar Ericson till LO-Tidningen sent på lördagskvällen.

Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier, anser också att den stora motsättningen nu handlar om partsförhållandena. Hans beskrivning är något annorlunda. Han säger att gårdagens principiella diskussion såg lovande ut, men den gryende samsynen höll inte när parterna gick mer på djupet.

Hans invändning mot att avdelningen ska vara motpart i alla ackordsförhandlingar är att Byggnads 200 ombudsmän inte klarar av 100.000 byggnadsarbetare i 20.000 företag.

För fackets Gunnar Ericson är avtalsuppsägningen ett steg mot en konflikt. Inom några dagar måste något hända. De senaste veckorna har Byggnads konfliktkommitté arbetat intensivt och har konkreta strejkplaner och har dessutom arbetat upp rutiner för utbetalning av konfliktersättning.

– Om de väljer konflikt tar de till maktmedel och vi har dessvärre inte så mycket att sätta emot, säger arbetsgivarnas Bo Antoni.

Han tror dock att en konflikt är ganska långt borta, eftersom förhandlingarna ännu inte är körda i botten.

Än har fack och arbetsgivare inte börjat prata om lön eller en lång rad andra frågor. Arbetsgivarna förespråkar industrins 10,2 procent som norm. Byggnads står på LO-plattformens 3,9 procent på ett år, men är samtidigt öppen för en betydligt längre avtalsperiod.

Det var tidigt på lördagskvällen det tog stopp i byggförhandlingarna. Parterna har inte bestämt några tider för nya diskussioner. På söndagskvällen ska dock fackets ordförande Hans Tilly och Bo Antoni pratas vid för att försöka återuppta förhandlingarna.

Det är fyra avtal som sägs upp: bygg- och anläggningsavtalen samt de mindre reprations- och specialavtalet. När avtalet löper på byggområdet gäller det även fortsättningsvis med sju dagars uppsägningstid och det är denna uppsägning Byggnads nu använder sig av.