Under en längre tid har företrädare för den borgerliga alliansen på olika nivåer uttryckt ett gillande för det system som finns på danska arbetsmarknaden det så kallade flexicurity-systemet. Flexicurity innebär att flexibilitet och trygghet inte behöver vara varandras motsatser. Det ena behöver inte ta ut det andra för att man ska nå en god ekonomisk utveckling samtidigt som sysselsättningen är hög.

Även Svenskt Näringsliv har vid flera tillfällen gjort uttalanden som väl överensstämmer med den borgerliga alliansen. Inriktningen har dock endast behandlat den del som handlar om att kunna avskeda folk lättare. Den 28 februari 2007 hade Sällskapet Politik & Näringsliv en hearing i riksdagen om ett svenskt perspektiv på dansk flexicurity.

Där framkom bland annat att en anställd byggnadsarbetare under fem år kunde avlägsnas på tio dagar. Det framkom även att det danska flexicurity-systemet också innebär höga ersättningsnivåer under lång tid, kraftiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt en stor portion av konsensus mellan arbetsmarknadens parter. Det är tyvärr inte något som lyfts fram i debatten. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är en mycket viktig del i systemet för att fler äldre samt personer med utländsk bakgrund ska kunna öka sitt deltagande på arbetsmarknaden.

Jag har ställt en fråga till regeringen om de avser att införa någon form av flexicurity system i Sverige för att på så sätt kunna återställa nivåerna och ersättningsgrunderna i de olika trygghetssystemen. Min fråga besvarades av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och jag blev mycket besviken över det svar som han lämnade.

Regeringen avser inte att införa någon svensk variant av det danska flexicuritysystemet eftersom det redan har vidtagits en rad ”reformer”. Regeringen har en mycket enkelsidig och cynisk syn på hur våra trygghetssystem fungerar. Syftet med de ”reformer” som regeringen nu genomför är endast att tillmötesgå de krav som Svenskt Näringsliv driver. Det är arbetsgivarna som är vinnarna i det långa loppet.

Ronny Olander
Riksdagsledamot (s)