Byggnads backar från kravet om granskningsarvoden i avtalsförhandlingarna.

– Vi måste kunna lita på vår motpart för att kollektivavtalet ska fungera. Det funkar inte om de driver processer mot oss. Just nu är vårt förtroende för dem nere på noll, säger Hans Tilly, Byggnads ordförande.

Byggnads har helt enkelt tröttnat på att diskutera granskningsarvoden med arbetsgivarna. Tidigare i år beslutade Europadomstolen att det är fel att ta ut granskningsarvoden av oorganiserade arbetare om inte modellen görs tydligare. Sedan dess har en intensiv diskussion ägt rum mellan parterna.

Till mångas överraskning gör nu Byggnads helt om och föreslår att de omstridda arvodena tas bort helt ur avtalen och det gäller för Byggnads alla avtal. En poäng är att det ska vara kostnadsneutralt för arbetsgivarna.

Granskar i egen regi
För byggnadsarbetarna blir det då högre lön och lättare att betala en högre medlemsavgift. Avgiften ska höjas med i runda tal 150 kronor till i genomsnitt 411 kronor i månaden och pengarna ska gå till avdelningarnas verksamhet, som bland annat är lönekontroll.

På byggavtalet dras granskningsarvodet från lönen och i genomsnitt handlar det om drygt 380 kronor i månaden. Det blir i Byggnads idé en lönehöjning, som mer än väl betalar avgiftshöjningen.

Höjd lön i samma grad
På anläggningsavtalet står arbetsgivarna för granskningsarvodet. Byggnads kräver att lönen där ska höjas i motsvarande grad. I genomsnitt handlar det om samma summor som på byggavtalet – drygt 380 kronor mer i månadslön och en avgiftshöjning med 150 kronor i månaden. Byggnads kräver också i denna paketlösning att avdelningen ska bli motpart i ackordslöneförhandlingarna på anläggningsavtalet Så är det redan på byggavtalet.

– Vi är utsatta för ständiga attacker från arbetsgivarna. Nu vill vi ta hand om granskningen själva och vi vill ha kvar vårt lönesystem och vårt förhandlingssystem, säger Gunnar Ericson, avtalssekreterare hos Byggnads.

Krav från LO-plattformen
I förhandlingarna kräver Byggnads också löneförhöjningar enligt LO-plattformen på 3,9 procent, höjd helglön, friskvårdsersättning på 2.000 kronor per år och en arbetstidsförkortning på åtta timmar.

Gunnar Ericson säger att arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier blev överraskade av Byggnads nya förslag. De har begärt betänketid fram till klockan 13, i morgon fredag.

Byggnads har kallat in sin förhandlingsdelegation och är beredda att förhandla hela helgen.

– Jag hoppas det blir förhandlingar hela helgen så att vi kan bli klara framåt måndag morgon, säger Gunnar Ericson.

Bygg- och anläggningsavtalen går ut nu på lördag, den 31 mars.