En extrem, hypotetisk och meningslös beräkning, säger Svenskt Näringslivs vice vd Janerik Larsson om de 600 miljoner som LO-Tidningen kommit fram till att Svensk Handel kan få betala i skadestånd.

Det handlar om huruvida arbetsgivarna i Svensk Handel ska betala skadestånd till sin egen organisation Svenskt Näringsliv – om de skriver under ett avtal med Handels. Det avtal som Svenskt Näringsliv hittills har stoppat, vilket har fått facket att varsla om strejk.

Janerik Larsson har undertecknat ett pressmeddelande som förklarar att det inte har begåtts något stadgebrott och att det är Svenskt Näringslivs styrelse som beslutar om det eventuella skadeståndets storlek.

– LO-Tidningen tar fasta för mycket på att skadeståndet som högst kan vara 3 procent av lönesumman. Det viktiga är att det är vår styrelse som fattar beslut om skadeståndets storlek, säger han.

Svenskt Näringslivs stadgar säger att skadeståndet för ett stadgebrott är högst tre procent av föregående års lönesumma och att skadeståndets storlek fastställs av styrelsen eller stämman. LO-Tidningen har tidigare med hjälp av Svenskt Näringslivs chefsjurists beskrivning av sanktionerna räknat fram att skadeståndet för Svensk Handel som högst kan bli 600 miljoner kronor.

Sedan Janerik Larsson läst stadgarna ringer han upp och säger att treprocentsregeln inte gäller för medlemsorganisationer utan bara för medlemsföretag.

– Jag vill ha bort de 600 miljonerna från diskussionen. Det är ju glasklart i stadgarna att det inte finns någon prislista för medlemsorganisationer som Svensk Handel.

Läs också: Skadestånd hotar Svensk Handel