Personalrean är inställd, sa en nöjd Sekoordförande, Janne Rudén, när avtalet med Almega blev klart.

Telekomavtalet, som är Sekos första i årets avtalsrörelse, gäller 15.000 anställda inom i första hand Telia, Relacom och Eltel. Den största gruppen är telemontörerna, som reparerar telefonledningar och telefonväxlar.

FAKTA: Telekomavtalet
Parter: Seko, Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna/Almega.
Omfattar: 23.000 anställda inom bland annat Telia, Relacom och Eltel.
Löptid: Tre år från den 1 april 2007.
Lönerna höjs totalt med: 10,2 procent.
Individgaranti: Lönen höjs minst 446 kronor per månad 2007, 367 kronor år 2008 och 294 kronor år 2009.
Lokala förhandlingar: Utrymmet för löneökningar är 3,7 procent år 2007, 3,5 procent 2008 och 3,0 procent för 2009. Detta utrymme förhandlar parterna om lokalt. Var och en är alltså garanterad en minsta löneökning (se individgarantin ovan). Men eftersom en teletekniker tjänar 22.000 kronor i månaden i snitt innebär löneökningar på 3,0 till 3,7 procent per år att det finns ett antal kronor kvar att fördela lokalt, olika mycket på olika arbetsplatser. Vart och ett av facken har ett eget avtal som beskriver hur lönerna ska sättas.
Lägsta lönen: Höjs från dagens 13.700 kronor för nyanställda utan erfarenhet till 14.105 kronor i år, 14.595 år 2008 och 15.035 kronor 2009.
Arbetstiden: Ett antal regler om arbetstid, dygnsvila, veckovila med mera har tagits in i det centrala avtalet.
Övrigt: Vid föräldraledighet har telekomanställda fått ett tillägg till den statliga föräldrapenningen med 10 procent av lönen under högst tre månader. Den förmånen förlängs nu till att gälla i fyra månader.