Skogs- och träfacket har kommit överens med Skogs- och lantarbetsgivareförbundet. Nya lönen gäller både svenska och utländska skogsjobbare.

Avtalet berör inte bara de 5.000 skogsarbetare som är med i Skogs- och träfacket, utan också många tusen svenska och utländska säsongsarbetare. Omräknat till årsarbeten sysselsätter skogsbruket 8.000 personer.

Skogsarbetarna har tappat mark gentemot andra avtalsområden, då löneutvecklingen lokalt varit klen. Även om arbetarna fått ut de löneökningar som det centrala avtalet föreskriver har de utgående lönerna ökat mycket blygsamt, i en del fall till och med sjunkit.

Dan Persson, ombudsman vid Skogs- och träfacket, förklarar det med att ackord och andra rörliga lönedelar har minskat, trots en tillfällig uppgång efter stormen Gudrun.

– Nu är även arbetsgivarna bekymrade. De låga lönerna gör det svårt att rekrytera arbetskraft till skogen, säger Dan Persson.

Det nya avtalet är treårigt, varav sista året är uppsägningsbart. Arbetsgivarnas kostnad ökar med sammanlagt 10,2 procent. Av detta är 9,8 procent löneökningar, medan 0,4 procent går till förbättrad avtalspension.

Lönerna ska höjas med 3,5 procent i år, 3,2 procent 2008 och 3,1 procent 2009. En rätt stor del av skogsarbetarna, omkring hälften, får lön enligt tariffer i det centrala avtalet, som alltså räknas upp med de nämnda procentsatserna. För de skogsarbetare vars lön regleras i lokala avtal ska hälften av löneökningen ha formen av en individgaranti, medan resten fördelas efter lokala förhandlingar.

Lägsta lönerna i det centrala avtalet höjs något mer än lönerna i stort. Allra lägst lön har skogsplanterare utan yrkeserfarenhet, för närvarande 80:58 kronor i timmen. Den lönen höjs till 84:16 den 1 april, till 87:48 år 2008 och till 90:82 kronor år 2009.

FAKTA: Skogsavtalet
Parter: Skogs- och träfacket/ Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.
Omfattar: 5.000 medlemmar i Skogs- och trä plus ett antal tusen svenska och utländska säsongsanställda.
Löptid: Tre år från den 1 april.
Lönerna höjs totalt med: 10,2 procent, varav 0,4 procent används för bättre avtalspension.
Individgaranti/generell höjning: För de skogsarbetare vars löner regleras i lokala avtal ska hälften av löneökningen ha formen av en individgaranti, medan hälften fördelas i lokala förhandlingar. För en stor del av skogsarbetarna, omkring hälften, regleras lönen helt i det centrala avtalet.
Arbetstid: Inga förändringar. Parterna ska gemensamt se över avtalets arbetstidsbestämmelser med hänsyn till ny lagstiftning om arbetstiderna.
Övrigt: