Gruvs förhandlingsdelegation var den enda av IF Metalls sex förhandlingsdelegationer som sa nej till slutbudet från de opartiska ordförandena. IF Metalls avtalsråd och förbundsstyrelse förespråkade fortsatta förhandlingar och det är dem som arbetsgivarna nu ställer upp på.

Parterna har träffats två gånger sedan i går, tisdag, och diskussionerna fortsätter i eftermiddag.

– Hittills har det inte hänt något, säger Leif Ohlsson, IF Metalls förste vice ordförande och förhandlingsledare för gruvavtalet.

Harry Rantakyrö från Gruvtolvan i Kiruna och ledamot i förhandlingsdelegationen säger att det är bråttom och att förhandlingarna måste bli klara idag.

Facket tar i förhandlingarna enbart upp branschspecifika frågor. Tidigare har ett ettårigt avtal varit viktigt för gruvarbetarna. Harry Rantakyrö förklarar att det kanske inte är lika aktuellt längre.

Först och främst handlar det om underjordstillägg. I diskussionen med arbetsgivarna driver facket nu att det ska vara 8 procent och differentierat och läggas ovanpå de lokala underjordstilläggen.

I Kiruna skulle det betyda att gruvarbetarna i fronten får ett tillägg på ungefär 1 900 kronor ovanpå det lokala underjordstillägget på 1 010 kronor.

Ursprungligen var gruvarbetarnas krav 12 procents tillägg för underjordsarbete. Det har nu justerats så att det är samma procentsats som finns för liknande arbete i teknikavtalet.