Förhandlingarna om höjda minimilöner i tyska metall- och elektroindustrin har gått in på sin andra runda. I dag, tisdag, kom det första budet från arbetsgivarna i Gesamtmetall.

Budet innehåller en löneökning på 2,5 procent och ett engångsbelopp värderat till 0,5 procent i ett ettårigt avtal.

Engångsbeloppet kallas konjunkturbonus och ses av arbetsgivarna som en kompensation för den goda lönsamheten i industrin.

Budet kom vid förhandlingarna i Baden-Württemberg.

Tyska IG Metall har krävt 6,5 procent i löneökning och avvisat engångsbelopp.

Kemiindustrins uppgörelse på 4,3 procent ses som en norm för också metall- och elektroindustrins 3,4 miljoner anställda.

Metallavtalet löper ut den sista mars.