Medlingsinstitutet kommer att utse medlare till förhandlingarna om handelsavtalet.

Vilka det blir är ännu på eftermiddagen, tisdag, oklart.

Som LO-Tidningen tidigare berättat var Medlingsinstitutet tveksamt till hur det skulle lösa den uppkomna situationen med Handels varsel om påskstrejk. Institutet i frågasatte om det var möjligt och meningsfullt att utse medlare till en konflikt där parterna är överens.

 Nu har beslutet ändå fattats att medlare kommer att utses, förhoppningsvis redan i dag.

– Medlare ska utses när det lagts ett varsel om inte det finns synnerliga skäl att avstå. Nu har vi ju ett varsel, så då utser vi medlare, säger Medlingsinstitutets pressekreterare Anne-Marie Egerö.

I går, måndag, varslade Handels 6.000 anställda om strejk i påsk. Strejkvarslet kommer trots att parterna är överens om ett avtal. Svenskt Näringsliv har dock förbjudit arbetsgivarsidan att skriva på avtalet som anses vara för dyrt.