Pappers har fått besked från opo som tagit över avtalsförhandlingarna: Stryk krav om ökat inflytande.

– Det är som vi förhandlar med opo nu. Det vore bättre att förhandla direkt med arbetsgivarna, men den tiden finns inte nu, säger Matts Jutterström på Pappers.

Medlarna vill att facket ska backa på kraven om förbud mot inhyrning när det finns uppsagda som har återanställningsrätt och på kravet om att facket ska ha rätt att stoppa underentreprenörer. Argumentet mot kravet om inhyrning är att ingen annan har fått igenom det, och i det andra fallet handlar det om att motståndet är så starkt från organisationer som Svenskt Näringsliv.

Däremot tycker Matts Jutterström att facket fått visst gehör från opo om kvardröjande konflikträtt tills de lokala parterna enats om löner och arbetstider. De opartiska ordförandena verkar vilja finna en lösning på ett av syftena bakom kravet – att hindra lönedumpning.

– Egentligen är detta alla medlares uppgift – att försöka få till stånd ett avtal, säger Matts Jutterström.

Han säger också att facket måste prova sig fram för att se vad som är möjligt att uppnå.

I dag och i morgon, onsdag, har Pappers förhandlingsdelegation möte för att ta ställning till begäran om en bantning av fackets kravlista. I morgon, onsdag på eftermiddagen ska facket ge besked.

De opartiska ordförandenas plan är att lägga fram ett slutbud till parterna på torsdag.