I söndags blev avtalet klart för 53.000 anställda på IT-företagen. Det mesta är en kopia av industrins teknikavtal.

För akademikerna ska lönen förhandlas fram lokalt, den centrala uppgörelsen utgör golvet.

– Vi tror på lokal lönebildning. Med detta avtal har vi velat ge ännu bättre förutsättningar. Redan tidigare erfarenheter visar att lokala lönebildningsavtal gett akademikerna en god löneutveckling och nu går ju företagen jättebra, säger Per Gradén, förhandlingsledare för akademikerförbunden, enligt Sveriges Ingenjörers hemsida.

FAKTA: IT-avtalet
Parter: Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna/Almega ITA.
Omfattar: 53.000 tjänstemän och akademiker i IT-branschen.
Löptid: Tre år med en höjning på 3,7 procent första året, 3,5 procent andra och 3,0 procent tredje avtalsåret.
Lönerna höjs totalt med: 10,2 procent.
Individgaranti/Generell löneökning: Individgaranti på 446, 365 respektive 294 kronor i månaden för vart och ett av avtalsåren, gäller Sif.
Lägsta lönen: Höjs till 15.000 kronor i månaden för den som varit anställd i minst ett år, gäller Sif.
Lokala förhandlingar: Akademikerna löneförhandlar lokalt, golvet utgörs av centrala avtalets procentsatser.
Arbetstiden: Ingen central arbetstidsförkortning. anpassning till EU-direktivet om dygnsvila.
Övrigt: Föräldralönen utökas från tre till fyra månader, kompensation för att nationaldagen blev helgdag, rätt till facklig info på betalad arbetstid för nyanställda.