ANALYS. Stackars Jack var en Ulf Lundell hit för många år sedan. I dag passar den titeln bra för Svensk Handels vd, Dag Klackenberg. Helgens uppvisning från Svenskt Näringslivs mäktigaste gruppering – beredningsutskottet – har ställt honom ensam i snålblåsten. 

”Svensk Handel har i detta fall vidtagit sina mått och steg i fel ordning. Inom Svenskt Näringsliv ska samverkan, enligt styrelsens beslut, ske innan man lägger bud till motparten”, skriver Svenskt Näringsliv i en besk kommentar.

Tydligare än så kan det inte sägas: Dag Klackenberg har inte följt reglerna och därför bestämmer andra åt honom och alla andra handlare i landet.

800 för mycket?
Att han och hans delegation förhandlat och slutligen enats med motparten, Handels, om en uppgörelse som branschens företrädare säger sig kunna bära spelar ingen roll. Tre års arbetsfred för genomsnittliga löneökningar runt 800 kronor i månaden var OK för de närmaste berörda, men inte för Svenskt Näringsliv.

Signeringen av uppgörelsen var det enda som återstod den gångna helgen. Då sa övriga arbetsgivareföreträdare med sin vd Urban Bäckström i spetsen nej – så här får det inte gå till – och blockerade uppgörelsen. Svensk Handel avkrävdes strandning av förhandlingen och en begäran om medling.

Medling mellan eniga
Förhoppningen hos arbetsgivarna står nu till att Medlingsinstitutet ska ena redan eniga parter om ett nytt lägre avtal än vad de förhandlat fram och enats om.

Snacka om mission impossible!

Varje förändring nedåt eller uppåt i det färdiga avtalet bryter den existerande enigheten och risken för en större konflikt är inte längre försumbar.

Varsel enligt boken
Handels varsel i dag, uppbackat av övriga LO-förbund, följer regelboken. En strandad förhandling leder till uppsagda avtal och varsel. Parallellt har Medlingsinstitutet kopplats in men en ovanligare uppgift har institutet inte haft sedan sin tillkomst för sex sju år sedan. Att ena redan eniga parter i akt och mening att tillfredsställa en part som inte sitter med vid förhandlingsbordet – det blir ingen enkel resa för generaldirektör Stråths trupper.

För Handels och sympatiserande LO-förbund är det bara att vänta. Avtalet ligger färdigt för underskrift och hoppet hos arbetsgivarna om en ändring via medlarna är bara ett hopp, och kan med största sannolikhet aldrig bli något annat.

Oklart hur mycket
I de kommentarer som Svenskt Näringsliv lämnat efter två dygns tystnad biter de sig fast i Medlingsinstitutets uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning. Det skulle, enligt arbetsgivarna, borga för att uppgörelsen inom handeln ska vara lägre än vad parterna enats om.

Hur mycket lägre är dock oklart. Så långt vill arbetsgivarna inte precisera sig, åtminstone inte ännu.

Ingen chans för kvinnor
Men trots allt prat kokar hela historien ner till att branscher med lågt löneläge och stor kvinnoandel inte ska få en chans att hävda sina intressen genom att få ut ungefär lika många kronor i löneökning som männen i industrin.

Med Svenskt Näringslivs inhopp i förhandlingarna förändras scenen och förutsättningarna för fortsättningen. Nu ställs LO-samordningen på prov. De i höstas överenskomna kraven innebar just en löneökningstakt i procent som var högre för förbund med lågt löneläge och stor kvinnoandel. I kronor blir löneökningarna ungefär desamma.

När arbetsgivarnas centralorganisation nu blockerar uppgörelsen och därmed riskerar arbetsfreden skärps motsättningen rakt över hela arbetsmarknaden, inkluderande också den färdigförhandlade industrin. Fackförbunden inom industrin är en del av samordningen på LO-sidan. Det finns därför ingen fri fil för någon bransch när och om sympatiaktionerna varslas.