Kommunal har reagerat på artikeln om timanställda i vården som publicerades i nr 9 2007. Förbundet vill utveckla sin syn på korttidsanställningarna.

Det är lätt att uppfatta artikeln som att timanställning förbjöds 2002 och att Kommunal inte har för avsikt att göra något åt detta. En sådan definition av problemet leder helt fel. Förbundet har själklart inställningen att motverka felaktiga anställningsformer men vi har ännu inte behövt pröva det i domstol.

Timanställning är inte en anställningsform utan ett vardagligt uttryck för att definiera en anställning med kort varaktighet där lönen utbetalas per arbetad timme. Det har aldrig varit möjligt att timanställa någon enligt kollektivavtalet med kommuner och landsting, varken innan förbudet mot diskriminering infördes i lag 2002 eller efter.

I korthet kan man säga att en person kan ha en korrekt anställning eller en felaktig anställning. Den korrekta anställningen är i de flesta fall ett vikariat i stället för någon som är frånvarande för till exempel semester, studier, föräldraledig eller sjukdom. Längden på vikariaten kan variera från en dag till flera månader. Lönen utbetalas i efterskott vid korta vikariat och utges då som lön per arbetad timme, timavlönad.

Felaktiga anställningar uppkommer ofta då arbetsgivaren behöver fler arbetstagare än man normalt har. Anställningsbevisen är då många gånger tidsbegränsade, för kortare eller längre tid. Kommunal begär alltid förhandling, när vi får kännedom om felaktiga anställningar, och de slutar i stort sett alltid med att medlemmen får en tillsvidareanställning.

Förbundet menar att det flitiga bruket av korta tidsbegränsade anställningar, oavsett de är formellt korrekta eller felaktiga, är olönsamma och negativt påverkar kvaliteten i välfärdstjänsterna.

Maria Hansson
Annika Jansson
Kommunals avtalsenhet

Läs också: artikeln "Timanställda kvar i vården"

Svar: Vår artikel beskrev just att timanställningar inte är någon riktig anställningsform, men att många i vård och omsorg sitter hemma vid telefonen och väntar på akuta inhopp som avlönas per timme. I artikeln efterlyser LO-TCO rättsskydd ett fall att driva för att testa gränsen för vad som är tillåtet när det gäller korttidsanställningar.