En lång helg väntar handelns stora förhandlingsdelegationer. LO:s samordning för att minska löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade branscher testas i praktiken bakom glasdörrarna i Svensk Handels lokaler på Regeringsgatan i Stockholm.

Ännu i eftermiddag, fredag, har fackets förhoppningar om ett färdigt avtal under helgen inte grusats.

En del allmänna bestämmelser har parterna enats om, men var diskussionerna om lönenivåer befinner sig vill ingen uttala sig om.

– Vi ska producera en slutprodukt tillsammans. Det kommer att ta rätt så lång tid, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

Jämställdhet
Han har en del att bita i. En jämställdhetsprofil är utlovad – men för att kvinnorna i detaljhandeln verkligen ska ta in på männen inom industrin krävs det stora framgångar i förhandlingarna.

Teknikavtalet är värt 10,2 procent på tre år.

– Det är de högsta löneökningarna sedan 1990 och högsta höjningen av lägstalönen sedan 1983, säger IF Metalls chef för förhandlingsenheten, Veli-Pekka Säikkälä.

Ingen löneglidning
Därutöver gör han bedömningen att lönerna kommer att öka med ytterligare ett par procent i de lokala förhandlingarna, genom så kallad löneglidning.

För detaljhandeln räknar Handels med 0 procents löneglidning. Också löneglidningen har ett könsperspektiv. Det försöker förbundet nu kompensera.

– Vi måste inteckna pengarna i ett avtal på ett annat sätt, säger Tommy Tillgren.

Omräknat i procent hamnar förbundets krav för detaljhandeln på 5,3 procent och omräknat till ett treårigt avtal skulle talet bli närmare 16 procent.

Mindre höjning
Men även om Handels får igenom sina krav till 87 procent, som IF Metall fick, hamnar löneökningen för detaljhandeln på 826,50 kronor. För teknikavtalet blir lönehöjningen inklusive löneglidningen i snitt 840 kronor per år.

I LO:s gemensamma krav står det att förväntade löneökningar som kan hänföras till förhållanden på arbetsmarknaden, det vill säga just löneglidning, ska avräknas från kravet på löneökningar.

Metalls Veli-Pekka Säikkälä anser att även om IF Metalls ursprungliga krav hamnar över LO-samordningen, om man räknar in löneglidningen, stämmer det slutliga resultatet ganska väl överens med LO-samordningen.

– Fyra procent per år, det är ju också i linje med vad Konjunkturinstitutet och Riksbanken tror att Sverige tål, säger han.

Kvinnligt systemfel
Han säger att han har förståelse för om grupper med lägre lön får högre ökningar. Men påpekar samtidigt att solidariteten också måste visa sig inom förbunden, så att pengarna verkligen går till lågavlönade.

– Det finns ju grupper inom till exempel Kommunal som har högre löner än industriarbetarna, säger han.

Inom partihandeln, på lagren, som är lik industrin i sin uppbyggnad med stora manligt dominerade arbetsplatser, heltidstjänster, starka klubbar och lokala förhandlingar förekommer däremot alltid löneglidning.

– Kvinnorna drabbas av systemfel på många sätt, säger Tommy Tillgren.

Fakta: Handelskraven jämfört med teknikuppgörelsen
Butiksavtalet:  Genomsnittslön: 17.914 kronor för en heltid. Få arbetar dock mer än 75 procent. Löneökningskravet på 950 kronor motsvarar 5,3 procent. Om förbundet skulle få igenom sina krav till 87 procent blir utfallet 826,50 kronor.
Lageravtalet: Genomsnittslön: 20.112 kronor för en heltid. De flesta har heltid. Ett krav på löneökning på 825 kronor motsvarar 4,1 procent. 87 procentigt utfall skulle bli 717,75 kronor.
Teknikavtalet: Genomsnittslönen är 21.000 kronor. 10,2 procent av detta ger 714 kronor om året i snitt. Räknar man med en löneglidning på 12 procent blir utfallet 840 kronor per år i snitt.