Jag har en kollega på Malta som riskerar fängelse. Hon blev med barn när hennes  man tog sig rätten att ha oskyddad sex. Ingen av dem vill ha barn och hon har gjort abort.

När han inte får som han vill hotar han nu med att anmäla henne för myndigheterna. Hon hade pengar att betala för en säker abort, hon tillhör med andra ord dem som inte kommer att dö i sviterna av en illegal abort, men hon hotas med mellan 18 månaders och tre års fängelse.

Över 70.000 unga kvinnor dör varje år efter osäkra aborter, särskilt i fattiga länder.

Kvinnor som gör abort behandlas som kriminella

Dorothy Shaw, ordförande i gynekologernas internationella organisation (FIGO) säger att kvinnor som gjort eller vill göra abort i stora delar av världen behandlas som kriminella.

Europaparlamentet har antagit en resolution som uppmanar medlemsländerna att öka tillgången på säkra och legala aborter, men EU:s officiella hållning är att inte ingripa i abortfrågan. Man har valt att se den som en hälsofråga varje medlemsstat själv kan reglera.

Malta och Irland förbjuder alla aborter. I Polen och Portugal är det olagligt utom vid våldtäkt, incest, missbildningar eller fara för kvinnans liv. I Portugal straffas aborter med fängelse. I ytterligare tio EU-länder prövas alltid medicinska och sociala skäl för abort.

Abortmotståndet växer i EU

På EU:s politiska arenor växer abortmotståndet.

Vatikanen har öppnat kontor i Bryssel och lobbar mot abort. Ordföranden i EU:s kvinnoutskott är en övertygad abortmotståndare. Och i EU-parlamentet har högern, inklusive svenska moderater och kristdemokrater, röstat ned förslag som skulle främja legala, säkra aborter. Detta trots att det är något som kan göras tillgängligt världen över, menar både WHO och FIGO. Så sker inte.

Därför dör fattiga kvinnor, och därför är en maltesisk journalist nu rädd för att säga emot sin man.

Gordana Malesevic
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktionen