Förhoppningen är ett färdigt avtal för de handelsanställda i nästa vecka. Men där det kärvar som mest har parterna inte närmat sig varandra, enligt Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström.

Industrins uppgörelse har satt fart på resten av avtalsrörelsen. Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström ser teknikavtalets 9,6 procent på tre år som helt okej, men inte som någon norm för LO:s strävan mot jämställda löner.

Det är åtta veckor sedan Handels avtalssekreterare John Haataja pratade om ”det värsta budet på evigheter” och knappt två sedan arbetsgivarna Svensk Handel lämnade ett bud på 6,6 procent. Det budet öppnade åtminstone för fortsatta förhandlingar, enligt Lars-Anders Häggström.

Sedan dess har parterna närmat sig varandra genom diskussioner i smågrupper om frågor som bland annat säkerhet, arbetstid och skiftavtal.

Oeniga om pott
Men i de stora tvistefrågorna är avståndet fortfarande lika stort, anser Lars-Anders Häggström.

När det gäller lönen handlar det inte bara om själva nivån utan också om den möjlighet att fördela pengar i en jämställdhetspott som LO-förbunden enats om. Handels, som har 68 procent kvinnor, ser potten som en möjlighet att knappa in på manligt dominerade sektorer. Svensk Handel har inte nappat.

… och ob-tillägg
Två andra stora stötestenar är ob-tillägget och rätten till heltid.

Arbetsgivaren vill flytta starten för obekväm arbetstid från klockan 18 till klockan 20 på vardagar – vilket många handelsanställda är beredda att gå ut i strejk för att förhindra.

För att öka antalet tillsvidareanställda på heltid kräver Handels att andelen visstidsanställd och inhyrd personal begränsas till tio procent.

Dessa tunga frågor har förhandlarna hittills sparat.

– Men vi räknar med att köra hårt nu, säger Lars-Anders Häggström.

Strejk i påsk?
I dag, onsdag, träffas båda parternas stora delegationer, och besked om ett nytt bud från Svensk Handel kan komma i eftermiddag.

Nuvarande avtal inom detalj- och partihandeln (butik och lager) löper ut den 31 mars. Ambitionen hos båda parter, även om Handels samtidigt ökar beredskapen för en strejk i påsk, är att ett nytt avtal ska slutas innan dess.

Förhandlingarna berör cirka 120.000 anställda.

FAKTA: Första kraven och buden
Handels för detaljhandeln: Kräver lönehöjning på 955 kronor varav 130 kronor till en jämställdhetspott enligt LO:s samordnade krav. Höjda minimilöner med 1.055 kronor.
Handels för partihandeln: Kräver lönehöjning på 860 kronor per månad och på 960 kronor för minimilönerna.
Svensk Handel: Erbjuder 6,6 procent på tre år vilket skulle ge omkring 350 kronor mer i månaden.