Livsförhandlingarna var nästan klara.

Men parterna skulle vänta tills de opartiska ordförandena la fram bud för IF Metall och Skogs- och träfacket. Och nu är fackets ledning i Genève på kongress i sin fackliga international och kommer tillbaka i slutet på veckan.

Lars Dicander, förhandlingschef hos Livsmedelsföretagen, tycker inte det är anmärkningsvärt. Det var planerat sedan länge.

Han tror dessutom att det inte är några problem för parterna att bli klara innan avtalet går ut den sista mars. Framför allt är det lönenivån som kvarstår.

– Nivån i de slutna avtalen har viss betydelse, men den är inte huggen i sten. Många av våra medlemsföretag tycker den är för hög, säger Lars Dicander.