Fackets förhandlingsledare för det lilla gemensamma metallavtalet, Darko Davidovic, är nöjd.

– Vi kan inte misslyckas, säger han. Vi har inte gått med på några inskränkningar eller försämringar.

Det är ett litet och snabbt växande avtalsområde. 2004 omfattade det 3.000 medlemmar i IF Metall och nu gäller det för 5.000 personer.

Det gemensamma metallavtalet är ett slags teknikavtal i miniformat där många små metallföretag, bland annat en hel del aluminiumföretag, ingår. Avtalstillhörigheten styrs av att arbetsgivarna valt att vara med i Industri- och kemigruppen i stället för Teknikföretagen.

Genomsnittslönen för medlemmarna i IF Metall på avtalsområdet är 20.300 kronor i månaden.

Tidigare fanns inga löneprinciper. De nya bestämmelserna om lönesättning beskriver vad som ska ge mer lön och de tar avstånd från diskriminerande löneskillnader. Darko Davidovic säger att de kommer att kunna användas för att rätta till felaktiga löner och komma till rätta med låga kvinnolöner.

– Vi har betydligt hårdare arbetstidsregler än teknikavtalet. Där kan de bryta den avtalade dygnsvilan på elva timmar om produktionen kräver det. Så är det inte hos oss. Det behövs en lokal överenskommelse för att minska dygnsvilan, säger Darko Davidovic.

I det gamla avtalet finns bara en lägstalön på 13.050 kronor. Den ersätts nu av fyra olika, bland annat för 18-åringar utan yrkeserfarenhet och en för yrkesutbildade. De nya lägstalönerna ligger mellan 15.050 och 16.630 kronor.

FAKTA: Gemensamma metallavtalet
Parter: IF Metall och Industri- och kemigruppen.
Omfattar: 5.000 arbetare.
Löptid: Tre år från 1 april i år.
Lönerna höjs totalt med: 9,6 procent plus 0,6 procent till pensioner.
Individgaranti/Generell löneökning: Pottpåslag om 3,5, 3,3 och 2,8 procent.
Lägsta lönen: Fyra nya lägstalöner, som höjs med mellan 2.000 och 3.580 kronor under avtalsperioden.
Lokala förhandlingar: Om potten, där hälften går generellt om de lokala parterna inte kommer överens.
Arbetstiden: Elva timmars dygnsvila inskrivet och hela arbetstiden avtalsreglerad.
Övrigt: Löneprinciper, ramavtal om stress samt kompensation för nationaldagen.