Domen är bra. Oorganiserade byggnadsarbetare ska inte betala till facket, anser fyra av de fem byggnadsarbetare som formellt stämde Sverige inför Europadomstolen. En av dem kände inte till den uppmärksammade domen.

De var fem byggnadsarbetare som under 1990-talet arbetade på LK Mässinteriör med att lägga mattor och bygga montrar på Stockholmsmässan i Älvsjö. Tommy Evaldsson, Johan Svahn, Tonnie Hodell, Conny Brandt och Jonny Lindqvist var inte med i facket och de vägrade att betala 1,5 procent på lönen i granskningsarvode till Byggnads.

Conny Brandt har inte en aning om innehållet i domen, men vet att han skrivit på något papper som gett Sveriges Byggindustrier rätt att driva fallet.

– Ska jag få skadestånd? Det hade jag ingen aning om, säger Conny Brandt och skrattar gott. Han får hjälp av LO-Tidningen att hitta domen på Europadomstolens hemsida.

Avlägset minne
Conny Brandt finns i Göteborg och jobbar som kalkylerare på SBS Vecon, ett byggföretag som ingår i en norsk koncern.

– Det här är så längesedan, åtta år har gått. Men jag var väldigt irriterad över att vi skulle betala till en organisation som vi då inte ville vara med i, säger han till LO-Tidningen.

Det är bra att Byggnads måste göra sin redovisning tydligare, anser han.

– Jag tycker fortfarande det är fel att oorganiserade ska betala, trots att det ingår i ett kollektivavtal, säger Conny Brandt.

Johan Svahn gick med i Byggnads när han slutade på LK Mäss­interiör, ungefär samtidigt som processen i Arbetsdomstolen tog sin början. Den domen kom 2001.

– Jag ser positivt på medlemskapet. Men fortfarande anser jag att oorganiserade inte ska betala till facket. Byggnads är inte så intresserade av att hjälpa dem om de får fel lön, säger Johan Svahn.

Ur fel ficka
Han är långtidssjukskriven och tror i dag inte att han kan återvända till byggbranschen. Skadeståndet på cirka 46.000 kronor tar han emot och tycker det är rätt utdömt även om han aldrig betalade avgiften när han var oorganiserad. Skadeståndet är ideellt. Men han tycker Byggnads skulle betala, och inte svenska staten som ska göra det enligt domen.

– Det var en bra dom, säger Tonnie Hodell korthugget och vill inte prata mer med LO-Tidningen. Han är egen företagare i dag.

Tommy Evaldsson, som företrätt de fyra andra i Europadomstolen, tycker att rättvisan segrat och ser fram emot skadeståndet. Han är i dag egen företagare i båtbyggarbranschen. Jonny Lindqvist har inte gått att nå.

FAKTA: Detta har hänt
LK Mässinteriör vägrade att dra granskningsarvodet från de fem arbetarnas löner och skicka till Byggnads. Rättsprocessen började i Arbetsdomstolen där Byggnads fick rätt att dra arvodet även från oorganiserade. Europadomstolen fällde Sverige för brott mot äganderätten. De fem får skadestånd och regeringen ska nu se till att Byggnads redovisningssystem blir tydligare. Domen kan uppfyllas genom förhandlingar mellan facket och arbetsgivarna.