I går, torsdag, beslutade Byggnads förbundsstyrelse tillsammans med avdelningarna att förbundet ska bilda ett speciellt granskningsbolag. Bolaget blir ett sätt att uppfylla kraven i Europadomstolens dom.

Tanken är att bolaget ska ta över mätnings- och granskningsverksamheten som avdelningarna ansvarar för i dag. De som är anställda för att sköta uppdraget på avdelningarna flyttas över till det nya bolaget.

– Det har varit stor samstämmighet om att flytta över granskningen från avdelningarna till ett separat granskningsbolag, säger förbundsordförande Hans Till i ett pressmeddelande.

Genom att bilda ett granskningsbolag anser Byggnads att förbundet lever upp till Europadomstolens krav på en tydlig och transparent granskningsverksamhet.

– Vi slår vakt om vårt lönesystem men klargör den ekonomiska redovisningen. Europadomstolen har slagit ner på att den inte har varit tillräckligt tydlig men anser att granskningsverksamheten i och för sig är förenlig med reglerna, säger Hans Tilly.