Fackförbundet Seko och arbetsgivarorganisationen Almega lyckades inte enas om ett avtal för de 15.000 Sekomedlemmarna i telebranschen. I går, onsdag, kallades opo in för att medla.

– Vi har ett antal besvärliga frågor där vi inte kommit i närheten av en lösning, säger Sekos ordförande Janne Rudén.

Förutom lönenivåerna lyfter han fram arbetstidsfrågan som problematisk. Seko och Almega har också och olika åsikter om hur mycket som ska bestämmas i det centrala avtalet och vad som ska överlåtas till de lokala avtalen. Seko vill få fler centrala regleringar, vilket Almega säger nej till.

Minimigaranti
– Det måste finnas ett system som ger de anställda minimigarantier i de centrala avtalen. Annars hamnar vi i ett läge där företag konkurrerar med låga löner och dåliga villkor, och det kan vi givetvis inte acceptera, säger Janne Rudén.

Trots oenigheterna är han förvånad över att förhandlingarna bröt samman redan i går. Seko hade under eftermiddagen fått ett siffersatt lönebud, som förbundet inte hunnit svara på, och förhandlingar var inbokade även i dag. Men i stället för att fortsätta förhandla i går kväll meddelade Almega att opo kopplats in.

Träffats i dag
– Vi blev förvånade, att vi inte fick förhandla klart. Vi hade bokat in två dagar i tvättstugan, men fick bara en halvdag på oss att tvätta, säger Janne Rudén.

Han tillägger att lönebudet inte var av den karaktär förbundet hoppats på.

Under eftermiddagen i dag har Seko sin första träff med opo. Hur länge det dröjer innan Opo lägger fram ett förslag kan Janne Rudén inte svara på.

– Det enda jag kan säga är att de fått ett ordentligt sjok att bita i, säger han.