Andelen anställda som är med i facket har sjunkit rejält de senaste tio åren. Bland unga arbetarkvinnor har anslutningsgraden gått ner med nästan en tredjedel.

Det är bland just unga och bland arbetare som intresset för fackligt medlemskap sjunker mest dramatiskt, men nedgången finns bland alla anställda. Den fackliga organisationsgraden har gått ner från strax under 83 procent till 75 procent mellan 1996 och 2006. Bland kvinnor under 35 år är minskningen ännu kraftigare: drygt 21 procentenheter.

Leif Håkansson, LO:s tredje vice ordförande, är oroad, men han ser också förklaringar som inte handlar om brister hos de egna organisationerna. Det handlar om företagens utveckling. Det blir mindre av stora industrier och mer av små arbetsplatser inom servicenäringen. På de nya små arbetsplatserna finns ingen facklig tradition och där är det svårare att driva fackligt arbete.

Måste för modellen
– Vi ser ingen ökad misstro mot facket, men vi har inte förnyat oss tillräckligt mycket, säger han.

– Nu behöver vi nya metoder för att hålla organisationsgraden på en hög nivå. Den är en förutsättning för den svenska modellen, säger Leif Håkansson.

Han berättar att det pågår ett arbete inför LO-kongressen nästa år. Två av idéerna är att skapa regionala fackliga förtroendemän och samordna det fackliga arbetet mellan LO-förbunden så att företrädare kan varandras avtalsområden för att nå de anställda på små arbetsplatser.

Leif Håkansson vill också peka på en motsatt ny utveckling. Sedan den nya regeringen tillträdde ökar antalet medlemmar märkbart bland annat för Hotell- och restaurangfacket och IF Metall. Nytt är också att en del går ur a-kassan och stannar kvar i facket.

Bygger på SCB
Undersökningen som LO-Tidningen publicerar är hämtad från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar. I den framgår också att nedgången i anslutningsgrad är mer omfattande bland arbetare än bland tjänstemän. Andelen arbetare i facket har under tioårsperioden minskat med drygt 9 procentenheter till strax under 75 procent medan nedgången bland tjänstemän varit cirka 4 procentenheter.

Kurvorna har mötts och nu är organisationsgraden högre bland tjänstemän än bland arbetare. 1996 var en aningen lägre andel av arbetarmännen under 35 år med i facket jämfört med kvinnor i samma åldersgrupp. Det är också omkastat. Betydligt större andel av männen är nu med facket.

FAKTA: Så mycket sjunker antalet medlemmar

Förbund: Totalt: Jämfört med 2005:
Byggnads 127.438 -799
Elektrikerna 26.009 -79
Fastighets 39.057 -186
Grafikerna 25.271 -1.386
Handels 170.130 -2.170
Hotell- och Restaurang 56.754 -786
IF Metall 433.317 -7.181
Kommunal 563.732 -4.554
Livs 45.436 -2.849
Musikerna 3.343 -115
Målarna 16.378 -307
Pappers 22.665 -905
Seko 149.780 -3.301
Skogs- och träfacket 52.667 -704
Transport 71.823 -2.263
     
Summa: 1.803.800 -27.585


Läs också: nyhetsartikeln ”Facket kostar mer än det smakar”