– Våra lönekrav står kvar. Blir det konflikt ställer vi upp direkt, säger Harry Rantakyrö, gruvordförande i Kiruna.

I förra veckan hade klubben årsmöte. Det var välbesökt. Mötesdeltagare kom i bussar. Mötet ställde sig bakom de framförda lönekraven. Det är lönepåslag om 4.000 kronor i månaden till var och en.

Det inbegriper både det centrala avtalet och ett rejält lokalt påslag. Gruvarbetarna kräver också bättre och differentierat underjordstillägg och tidigare pension även för dem som arbetar över jorden.

Dessutom vill gruvarbetarna ha en skrivning i avtalet som öppnar för extra lokala lönepåslag. Det är det här som Harry Rantakyrö ställer som villkor för att ställa upp på ett avtalsbud.

– Vår löneutveckling är låg om vi jämför oss med direktörerna. Jag tycker Sifs Mari-Ann Krantz har alldeles rätt när hon säger att aktieägarna har en fest, som vi löntagare inte är bjudna till, säger han.