Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericson är hård i sin kritik av att Sveriges Byggindustrier går ut med sin uppfattning om granskningsarvodena dagen innan parterna ska förhandla.

Europadomstolen underkände nyligen metoden att dra granskningsarvode för oorganiserade byggnadsarbetare inom byggavtalets ram, och arbetsgivarna berättare tidigare i dag, måndag, att de vägrar att gå med på fackets modell för att göra dem lagliga.

Byggnads idé är att granskningsarvodena för byggnadsarbetare inte längre ska betalas av de enskilda utan av byggföretagen.

– Det verkar dessutom som byggarbetsgivarnas vd Bo Antoni döljer våra förslag för sin förhandlingsdelegation. Vid vår senaste förhandling kände de andra arbetsgivarrepresentanterna inte till våra tidigare förslag, säger Gunnar Ericson.

Han säger att Byggnads vill ha en lösning på motsättningarna om granskningsarvodena och är berett att avstå löneutrymme för att företagen, och inte de anställda, ska betala arvodena.

Dessutom säger han att facket lagt in andra ”komponenter” i diskussionen. Han vill inte närmare berätta vad det handlar om förrän facket träffat arbetsgivarna. Förhandlingarna fortsätter i morgon, tisdag.