Europadomstolen underkände nyligen metoden att dra granskningsarvode för oorganiserade byggnadsarbetare inom byggavtalets ram. Arbetsgivarna vägrar nu att gå med på fackets modell för att göra dem lagliga.

Byggnads reste efter domen som krav i avtalsrörelsen att granskningsarvodena för byggnadsarbetare inte längre ska betalas av de enskilda utan av byggföretagen. Facket hänvisade till anläggningsavtalet, där arvodena betalas av företagen.

Tanken bakom kravet är att göra domstolsutslaget verkningslöst.

Nu svarar arbetsgivarna facket i ett pressmeddelande. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier anser att granskningsarvodena är otidsenliga, eftersom huvuddelen av arbetet inte görs på ackord. Genom att ta bort avgiften helt säkerställer företagen att de inte bryter mot lagen.

Granskningsarvodet är 1,5 procent av lönen och det ska ge facket resurser att kontrollera lönerna.