Staten tänker inte överklaga Europadomstolens dom om granskningsavgifter.

– När domen vinner laga kraft ska regeringen se till att den genomförs. Vi utgår ifrån att Europadomstolen gjort en korrekt bedömning, säger Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet.

Ideellt skadestånd
De fem oorganiserade byggnadsarbetarna som stämt Sverige inför Europadomstolen har begärt ett ideellt skadestånd för något som de ålagts att betala, anser hon.

– Att de inte har betalat stod klart redan i Arbetsdomstolen. Men de har inte fått ett ekonomiskt skadestånd utan ett ideellt, säger Eva Uddén Sonnegård.

– Europadomstolen har uttalat sig om principen att när man tar ut granskningsavgifter ska det vara helt klart att de går till det de ska gå. I det här fallet har det inte varit klart.

Missuppfattning i domstolen?
Det framgår dock ganska klart av domen att domstolen utgått ifrån att de fem oorganiserade betalat avgiften.

Har det ingen betydelse om domstolen missuppfattat detta?

– Vi har gjort bedömningen att det inte är självklart om domstolen varit medveten om detta eller inte. Men det betyder ingenting för principen i domen, säger Eva Uddén Sonnegård.

Peter Kindblom, advokat och Byggnads ombud i Arbetsdomstolen, har en motsatt uppfattning:

– Domstolen har uppenbarligen missat att de inte har betalat. Om det är ett ekonomiskt eller allmänt skadestånd så är det för en kränkning, något som de här fem inte blivit utsatta för, säger han.
 
Principer eller fakta
Han var inte ombud i Europadomstolen eftersom Byggnads inte var part där, betonar han.

– Det är riktigt att det finns uttalanden om principer också i domen. Men i fråga om kränkningen är det uppenbart att domstolen missat fakta, säger Peter Kindblom.

Domen lyfter fram att ett system med avgifter för oorganiserade vara till allmän nytta eftersom det inte finns någon statlig bevakning av kollektivavtal i Sverige.

Regeringen har emellertid inte lyckats bevisa att systemet är transparent och att avgifterna enbart används för granskning, anser Peter Kindblom.

– Det har Byggnads anledning att ta till sig. Men själva poängen är att staten inte gjort sig skyldig till brott eftersom något arvode inte dragits. Regeringen för ett oprofessionellt resonemang, säger Peter Kindblom.

Facket inte överraskat
Beslutet att inte överklaga domen kom dock inte som en överraskning för Byggnads.

– Nej faktiskt inte. Vad som än händer på det juridiska planet är det en moralisk fråga. De här fem killarna få skadestånd för något som inte inträffat, säger Hans Tilly, Byggnads ordförande.

Ännu har Byggnads inte bestämt hur facket ska tackla effekterna av domen. Granskningsarvodena är en del av avtalsrörelsen.

Läs också: Granskningsdom överklagas inte
Läs också:Oorganiserade byggare kan stämma arbetsgivare