Allra mest ökar jobben i tillverkningsindustrin och transportbranschen, men siffrorna pekar upp i snart sagt alla branscher.

Nu varnar Ams brist på arbetskraft inom allt fler yrken.

– Vi måste vara uppmärksamma på att bristen på arbetskraft ökar inom många yrkesområden, framför allt inom byggbranschen. Det är också svårt att rekrytera till industri- och teknikyrken, att hitta dataspecialister och högskoleutbildad personal inom den offentliga sektorn, säger Ams biträdande generaldirektör Lars Sjöström i en kommentar.

Antalet arbetslösa var 199.000 i februari, en minskning med 34.000 på ett år. Andelen arbetslösa var 4,3 procent mot 5,2 procent samma månad 2006.

Bäst för män
Arbetslösheten bland män minskar snabbast, ett mönster som har hållit i sig under de senaste månaderna. Antalet arbetslösa män minskade med 23.000 på ett år. Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 12.000 på ett år.

67.000 personer deltog i Amsåtgärder i februari, en minskning med 44.000 på ett år.

106.000 hade jobb med någon sorts stöd från samhället i februari, en ökning med 13.000 på ett år. 68.000 jobbade i särskilda insatser för funktionshindrade och 38.000 hade anställningsstöd.

Men allt är inte rosenrött. Regeringens nya skapelse, nystartsjobben, har det trögt i portgången. 2.100 personer fick nystartsjobb i februari. Under den första månaden, januari, fick 800 nystartsjobb.

Sämst för unga
Antalet långtidsarbetslösa ungdomar har nästan tredubblats på ett år. 7.100 som är under 25 år var långtidsarbetslösa i februari.

Det är de lågutbildade ungdomarna som blir långtidsarbetslösa. Och de här ungdomarna drabbas hårt när regeringen skär på anslagen till Ams. Det finns inga pengar till insatser för dem och följden blir fler långtidsarbetslösa.