Drömmen om en gemensam kompletterande arbetslöshetsförsäkring i LO har havererat. Förbunden har svårt att komma överens om en enhetlig lösning.

– Det blev inte som jag tänkt mig, säger Leif Håkansson, LO:s tredje vice ordförande.

– Alla förbunden är inne på försäkringar, men de ser för mycket till sina egna förutsättningar och för lite till helheten, fortsätter han.

Frågan om en gemensam arbetslöshetsförsäkring, som ska täcka den försämrade a-kassan, har länge varit het inom LO. Leif Håkansson har drivit en lösning som innebär att alla LO-förbund skulle gå in i en obligatorisk försäkring där alla betalar en lika hög premie.

Varierande premie
Men på måndag är det tänkt att LO:s styrelse ska ta ställning till ett ramavtal som ser helt annorlunda ut. På ritbordet ligger nu ett förslag där den arbetslösa får 80 procent av sin lön upp till 34.000 kronor i 100 dagar. Dessutom ska förbunden själva bestämma om de ska ansluta sig och premien kommer att variera förbundsvis. Trots detta är det långt ifrån klart att LO lyckas samla förbunden till ett ramavtal med Folksam.

Flera förbund vill ha skräddarsydda lösningar som delvis avviker från LO-förslaget. Vissa vill att arbetslöshetsförsäkringen endast ska vara 75 dagar, andra 200 dagar. En del vill ha ett inkomsttak i försäkringen och andra vill inte. Och andra, som Livs, har redan bestämt sig för att teckna avtal, oavsett vad som händer på LO:s styrelsemöte. Nästa torsdag ska förbundet skriva under ett avtal med Folksam som ger deras medlemmar 80 procent av lönen i 200 dagar. I Livs försäkring ska det inte finnas något tak. Alla får 80 procent vid arbetslöshet, oavsett tidigare inkomst. Försäkringen ska gälla från den 1 april.

En tjuga var
Även Transport håller på att utreda en försäkring utan tak. Förbundet har fått en prisindikation från Folksam som tyder på att kostnaden ligger under 20 kronor per medlem.

– Förutsättningarna att få en gemensam premie för hela LO-kollektivet har aldrig funnits eftersom det finns olika förutsättningar, säger Claes Linder, vice ordförande för Transport.

Handels är av en annan uppfattning.

– Det är beklagligt. Vi i LO har varit emot regeringen då den ändrat vanliga a-kassan så att den blir dyrare i branscher där arbetslösheten är hög. Nu gör vi själva samma sak, säger Gustaf Holmlund, Handels förbundssekreterare.

FAKTA: Sämre a-kassa
Taket i arbetslöshetsersättningen har sänkts till 680 kronor, den högsta nivån blir därmed 18.700 kronor i månaden. Ersättningen är 80 procent av lönen i 200 dagar och sänkas sedan till 70 procent. A-kassa betalas i högst 300 dagar, utom för arbetslösa med barn under 18 år som får 450. Avgiften till a-kassan har höjts med i genomsnitt 235 kronor per månad. Skatteavdrag för avgiften har slopats.