NY ANTOLOGI. Föreningen Arbetarskrivare har gett ut en ny antologi där 24 författare är representerade. Mycket om arbete, och det finns två genomgående teman, dels arbetslöshetens förbannelse, och dels det moderna arbetslivets stressiga tillvaro som mal ner människorna.

Det speglar arbetarrörelsens egen ambivalens som å ena sidan kräver arbete åt alla, och där det finns en grundläggande uppfattning om arbete som källan till människovärdet, och å andra sidan diskursen om förnedringen och nedbrytningen som sker på arbetsplatserna.

Stilistiskt håller sig alla bidragen i antologin inom en enkel realism. Ämnesvalet inbjuder delvis till det, men jag önskar att det fanns en större vilja till experiment med nya uttrycksformer.

En del av berättelserna håller tyvärr inte måttet. Man redogör i stället för att gestalta, språket är torftigt, personteckningen fyrkantig, skildringen schablonmässig.

De flesta berättelser i antologin håller dock en hygglig nivå, och några höjer sig klart över mängden.

Boken har getts ut med stöd av ett antal LO-förbund. 

Gregor Flakierski
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören