Gruvdelegationen skriver i ett pressmeddelande att det krävs helt andra förslag till höjningar och avtalet ska vara ettårigt. En eventuell diskussion om längre avtalsperioder kan bara föras om innehållet ser annorlunda ut.

Den kraftiga reaktionen på skissen från de opartiska förhandlarna inom industrin kom direkt från gruvförhandlarna i dag, onsdag.

Parallellt med gruvdelegationens nej förbereddes också stormöten i gruvorterna i Norrland, och bland gruvarbetarna är kraven än skarpare. Det gäller både löneökningarna och pensionsuppgörelsen.

Lokala krav på 4.000 kronor mer i månaden illustrerar väl vilka förväntningar som finns på gruvorterna.  Lägg till krav på kraftigt förbättrade pensioner och den redan tidigare besvärliga förhandlingen blir än tuffare.