Svenskar har det stressigast av alla i Europa på sina arbeten. Fler än snittet är också oroliga för att förlora jobbet. Mest nöjda med sina arbetsförhållanden är danskarna.

Vart femte år sätter EU:s arbetslivsinstitut i Dublin, Eurofound, fokus på arbetsförhållandena i länderna. I veckan kom en ny diger rapport om hur européerna upplever sina jobb och hur arbetet påverkar liv och hälsa. Under 2005 intervjuades 1.000 arbetstagare från olika branscher i 31 länder. Inte bara de 27 EU-länderna utan också Eftaländerna Schweiz och Norge samt kandidatländerna Kroatien och Turkiet ingår.

Dåliga arbetsförhållanden påverkar hälsan på ett negativt sätt för miljoner arbetstagare i Europa. Men till år 2012 ska vart fjärde olycksfall i arbetet bort, lovade Vladimir Spidla, arbetslivskommissionär, när han presenterade en ny EU-strategi som ska förbättra hälsa och säkerhet i arbetet.

Förhållandena okej
Svenska arbetstagare är över lag inte särskilt tillfredsställda med hur de har det på jobbet jämfört med dem i andra länder. Fler svenskar än snittet i Europa anser att hälsan påverkas negativt av arbetet. Trots det är drygt 85 procent nöjda med sina arbetsförhållanden.

Sverige skiljer ut sig främst när det gäller högt arbetstempo. 85 procent uppger att de jobbar i högt tempo, och 72 procent tycker att tiden för att nå målen är snålt tilltagen. På frågan om det som individ går att påverka tempot är det färre svenskar än snittet i Europa som svarar att det är möjligt. Knappt 66 procent svenskar anser det jämfört med drygt 81 procent danskar. I stort är arbetstagarna i de andra nordiska länderna mer nöjda med sina arbetsförhållanden än svenskarna. De anser sig ha bättre kontroll. Hälsan påverkas inte lika negativt av arbetet som i Sverige.

Sverige ligger bra till när det gäller antalet olyckor och dödsfall, men dåligt när det gäller stress och psykosociala problem. Bertil Remaeus, överdirektör på Arbetsmiljöverket, är inte överraskad över resultatet från Dublininstitutet. Att arbetsmiljön är bäst i Sverige är en gammal sanning. Men är inte det motsägelsefullt när fler än i andra länder känner sig stressade och är oroliga för att förlora jobbet?

Debatten påverkar
– Om människor inte behöver vara rädda för att råka ut för svåra olycksfall börjar de diskutera stress och psykosomatiska krämpor. Debatten i Sverige har varit tydlig om att negativ stress är ett problem och då uppger individen det i en sådan här undersökning, säger han.

Resultatet av Dublinundersökningen är inget som man skriver en föreskrift om, anser han. Debatten måste fortsätta och arbetsmiljöansvariga ska kräva att företagen gör riskanalyser innan de skär ner och omorganiserar.

– Det finns ingen enkel lösning, säger Bertil Remaeus.

Läs också: Eurofonds statistik för hela Europa