En namninsamling mot försämrade arbetstidsregler är på gång mitt under pågående avtalsförhandlingar.

– Vi vill rikta oss till avtalsdelegationerna och tanken är att ge dem råg i ryggen, säger Gun Walldén, ordförande för sektion 26 med 8.100 medlemmar som arbetar inom vård och omsorg.

Vill locka fler
Hon ser gärna att andra delar av Kommunal och andra LO-förbund ansluter sig till namninsamlingen. Gun Walldén tycker att det är viktigt att lyfta fram de gemensamma LO-kraven.

– Ju fler vi är som jobbar med det här desto bättre. Det är ju inte bara Kommunal som förhandlar i år, säger hon.

Utgångspunkten för namninsamlingen är det uttalande som sektionen ställt sig bakom tillsammans med verkstadsklubben på Volvo Umeverken.

Där driver de två fackiga organisationerna att det inte finns någon prutmån på LO-kraven, de lyfter fram satsning på lågavlönade och kvinnodominerade yrken samt går emot försämringar av arbetstidsregler och arbetsvillkor. Dessutom vill de ha mer information om vad som händer i avtalsrörelsen, och att fackmedlemmarna dras in i förhandlingarna genom olika aktiviteter.

Stöd för kvinnor
Gun Walldén är glad över verkstadsklubbens stöd för en satsning på kvinnodominerade jobb. Dessutom tycker hon det är viktigt att arbetstidsreglerna inte luckras upp.

– Ett särskilt problem för oss är att vi kan få betala lönehöjningar med försämrad arbetsmiljö. Om exempelvis personalen på en förskola får ett bra lönepåslag kanske de får några barn ytterligare att ta hand om.