ALLMÄN PENSION. Vill du ha ett riskfritt sparande för din premiepension? Då måste du göra ett aktivt val.

Premiesparfonden, där din premiepension hamnar om du inte själv väljer fonder, sköts av en statlig myndighet:

Sjunde AP-fonden. Man kan tro att det borgar för riskfritt sparande, låt vara med låg avkastning. Men Premiesparfonden placerar 82 procent av pengarna i aktier.

– Vårt mål är att leverera lika hög avkastning som de aktiva spararna får i genomsnitt, förklarar Richard Gröttheim, vice vd i Sjunde AP-fonden.

– Och de aktiva spararna har drygt 90 procent av sitt sparande i aktier.

Hittills har det gått bra. Om man mäter från år 2000, då sparandet startade, har Premiesparfonden givit fem procent högre avkastning än genomsnittet för de 700 PPM-fonderna. Samtidigt har soffliggarna utsatts för lägre risk än de aktiva spararna. Premiesparfonden säkrar hälften av sina placeringar mot förändringar i valutakurserna.

Likväl är Premiesparfonden en aktiefond. Den kan gå både upp och ner. Har du bara ett par år kvar tills du ska ta ut pensionen vill du kanske inte riskera att pensionen sjunker i värde. Men den risken tar du som soffliggare.

– Lösningen är att göra Premiesparfonden till en generationsfond, säger Richard Gröttheim. Så vill vi ha det. Men det brådskar inte, de som är mellan 60 och 65 år i dag får bara en liten del av sin pension från det nya systemet.

I en generationsfond flyttas pensionspengarna automatiskt över till säkert räntesparande när du närmar dig pensionen.
2,1 miljoner svenskar – 42 procent av alla premiepensionssparare – har sin pension i Premiesparfonden.

Läs också: fler artiklar ur LO-Tidningens pensionsskola

Räkna ut din pension: på en webbplats där staten och pensionsbolagen samarbetar

Allmän pension:
Läs också mer: på Försäkringskassans hemsida
Läs också mer: på PPM:s hemsida

Avtalspension:
Läs också mer: på Foras hemsida
Läs också mer: på webbplatsen Pensionsvalet
Läs också mer: på Statens pensionsverks hemsida
Läs också mer: på Electums hemsida
Läs också mer: på Collectums hemsida
Läs också mer: på AMF Pensions hemsida
Läs också mer: på Folos hemsida
Läs också mer: på KPA:s hemsida
Läs också mer: på Alecas hemsida