En vanlig LO-medlem får behålla omkring 60 procent av inkomsten när han eller hon går i pension. Vare sig pensionen kommer från det nya pensionssystemet eller det gamla ATP-systemet.

LO-Tidningen har låtit konsultföretaget Capitex AB beräkna pensionen för fyra tänkta LO-medlemmar. Två av dem är 40 år och får hela sin allmänna pension från det nya pensionssystemet. Två av dem går i pension i år, och får drygt hälften av sin pension från det gamla ATP-systemet.

Beräkningen, som är mycket detaljerad, visar att samtliga får en sammanlagd pension (allmän pension plus avtalspension) som motsvarar ungefär 60 procent av slutlönen. Det är vad de flesta vanliga löntagare kan räkna med.

Jämn utveckling
Det nya allmänna pensionssystemet har kritiserats hårt, och att dagens unga och medelålders får sämre pension än sina föräldrar är en spridd uppfattning. Men för LO-medlemmar, som ofta börjar arbeta i 20-årsåldern och har en jämn, ganska måttlig löneutveckling fram till pensionen, är det nya pensionssystemet ingen nackdel.

– Förlorarna är i stället de som studerar i många år, kanske reser i långa perioder, bor utomlands ett tag, och börjar jobba på allvar först efter 30 år, förklarar Bo Johansson, expert på pensionsberäkningar vid Capitex.

I det gamla ATP-systemet gick det bra att leva så, eller att vara hemmafru en del av livet. Pensionens storlek avgjordes ändå av de 15 åren med högst inkomst. En akademiker som började arbeta i 35-årsåldern kunde få mycket högre pension än en arbetare som slet från 16 år, trots att arbetaren hade betalat in lika mycket till pensionssystemet.

Samlar alla löner
I det nya systemet läggs alla inkomster under livet samman. Men det finns ett tak: Riktigt hög årsinkomst medför inte högre pension. Modellen passar den som har ”normala” inkomster under många år.

Risken för dagens unga är att allt fler kommer ut i arbetslivet sent, påpekar Eva Adolphson, pensionsekonom vid pensionsbolaget Alecta. Etableringsåldern – den ålder då 75 procent av en årskull är i arbete – har höjts från 21 år i slutet av 1980-talet till 27 år för män och 29 för kvinnor år 2004.

FAKTA: Så har vi räknat
De fyra arbetarna går i pension vid 65 år. De har en löneutveckling på 0,5 procent per år när inflationen räknats bort. Premiepensionen väntas ge tre procents avkastning realt, avtalspensionen något mindre på grund av avkastningsskatt.
Källa: Capitex.

FAKTA: Unge herr Metallarbetare

Född: 1967
Arbetat: sedan 1987
Lön i dag: 23.000 kronor/månad
Slutlön vid 65 år: 26.054 kronor
Pension per månad, allmän pension: 13.474 kronor
Avtalspension SAF-LO: 2.797 kronor
Pension totalt: 16.271 kronor
Pension som andel av slutlön: 62 procent


FAKTA: Unga fru Undersköterska

Född: 1967
Arbetat: sedan 1987
Heltid/deltid: arbetade 75 procent år 1990-2000
Lön i dag: 23.000 kronor/månad
Slutlön vid 65 år: 26.054 kronor
Pension per månad, allmän pension: 13.474 kronor
Avtalspension KAP-KL: 2.797 kronor
Pension totalt: 16.271 kronor
Pension som andel av slutlön: 62 procent


FAKTA: Gamla fru Undersköterska

Född: 1942
Arbetat: sedan 1962
Heltid/deltid: arbetade 75 procent år 1970-1980
Lön i dag: 22.000 kronor/månad
Pension per månad, allmän pension: 11.332 kronor
Avtalspension KAP-KL: 1.685 kronor
Pension totalt: 13.017 kronor
Pension som andel av slutlön: 59 procent


FAKTA: Gamle herr Metallarbetare

Född: 1942
Arbetat: sedan 1962
Lön i dag: 25.000 kronor/månad
Pension per månad, allmän pension: 13.022 kronor
Avtalspension SAF-LO: 2.791 kronor
Pension totalt: 15.813 kronor
Pension som andel av slutlön: 63 procent


Läs också: fler artiklar ur LO-Tidningens pensionsskola

Räkna ut din pension: på en webbplats där staten och pensionsbolagen samarbetar

Allmän pension:
Läs också mer: på Försäkringskassans hemsida
Läs också mer: på PPM:s hemsida

Avtalspension:
Läs också mer: på Foras hemsida
Läs också mer: på webbplatsen Pensionsvalet
Läs också mer: på Statens pensionsverks hemsida
Läs också mer: på Electums hemsida
Läs också mer: på Collectums hemsida
Läs också mer: på AMF Pensions hemsida
Läs också mer: på Folos hemsida
Läs också mer: på KPA:s hemsida
Läs också mer: på Alecas hemsida